AJANKOHTAISTA

24.8.2017

Avoin kysely näyttelytoiminnasta eli jos sinulla on mielipide, se kannattaa ilmaista nyt, klikkaa tästä . Vastauksen voi lähettää omalla nimellä, anonyymisti, postitse / sähköpostitse, Tiina Saranpäälle, kaikki luetaan!

20.8.2017

Siikalatvan ja Säkylän näyttelyt on peruutettu osallistujien puutteen vuoksi.

Kouvolan näyttelyyn ehtii vielä ilmottautua!

3.7.2017

Siikalatvan näyttelykutsu löytyy Näyttelykalenterista.

29.6.2017

Säkylän ja Kouvolan näyttelyiden kutsut löytyvät Näyttelykalenterista.


27.6.2017

Kantakirja tarjoaa tunnistuspalveluita 3 koulutetun tunnistajan voimin, tulossa myös mittaustodistukset/palvelut!

20.6.2017

*Nettisivujen päivitys aiheuttaa välillä sivujen toimimattomuutta*

13.5.2016

JOKAISEN HEVOSELÄIMEN ON OLTAVA TIETOKANNASSA
EU:n hevospassiasetus edellyttää, että kaikkien hevoseläimien, jotka ovat Suomessa pysyvästi, on oltava kirjattuina tietokantaan. Tämä velvoite koskee myös kaikkia Suomeen yli 90 päiväksi toisesta EU:n jäsenvaltiosta tai EU:n ulkopuolelta saapuneita sekä Suomessa syntyneitä hevoseläimiä, joille on myönnetty hevospassi toisessa jäsenmaassa. Ilmoitus tulee tehdä 30 päivän sisällä siitä, kun eläin on tuotu maahan tai sille on myönnetty hevospassi toisessa jäsenvaltiossa. Velvoite ei koske siitosoriita, jotka on tuotu maahan pelkästään lisääntymiskauden ajaksi. Kaikkien hevoseläinten tunnistusasiakirjojen tiedot on toimitettava tietokantaan viimeistään 31.12.2016. Tämä edellyttää tunnistusasiakirjan lähettämistä tietokannan pitäjälle. Jos hevoseläin on ilmoitettu tietokantaan jo aiemmin, ilmoitusta ei tarvitse tehdä uudelleen. Rekisteröityjen hevoseläinten ilmoitukset tehdään kunkin rodun kantakirjaa pitävälle yhteisölle tai sellaisen puuttuessa Suomen Hippokselle. Ei-rekisteröityjen hevoseläinten ilmoitukset tehdään Suomen Hippokselle. Asiasta on tarkemmin luvussa 5.
Vanhat tunnistusasiakirjat ja hevospassit ovat edelleen voimassa, vaikka 1.1.2016 jälkeen myönnettävien passien ulkonäkö yhtenäistetään EU-alueella.


17.2.2016

Tiedotus kilpaileville ratsukoille Suomen irlannincobyhdistys on Hippokseen rinnastettava organisaatio kantakirjaa ylläpitävänä elimenä. SRL:n sivuilla lukee toistaiseksi että 1. tason ja sitä vaativampien luokkien kilpailulupien saamiseksi hevonen on rekisteröitävä Hippokseen. Jos hevosesi on rekisteröity Suomen irlannincob-kantakirjaan, sinun ei tarvitse erikseen rekisteröidä hevostasi hippokseen kilpailulupien saamiseksi. Mikäli asiassa tulee jatkossa ongelmia, olkaa yhteydessä yhdistykseen.


12.1.2016

Tiedote Rekisteröintiohjeistusta on tarkennettu tuontihevosten ja muihin EU-maihin rekisteröityjen hevosten osalta (EU 2015/262 27 artikla, voimaantulo 1.1.2016). Päivitetyt toimintaohjeet seuraavassa:

  1. Mikäli hevonen on kantakirjattu ja sillä on kantakirjastatus jostain eurooppalaisesta ic-kantakirjasta, tulee hevosen omistajan ilmoittaa hevosen tiedot 30 pvä:n kuluessa hevosen maahan tulosta. Tällöin hevosen kantakirjastatusta ei näy tietokannassa. Halutessaan kantakirjata hevosen suomalaiseen kantakirjaan, tulee hevosen kantakirjastatus tietokantaan.
  2. Muiden maahantuotujen hevosten kohdalla toimitaan kuten ennenkin eli rekisteröinti rotutarkastuksen kautta 30 pvä:n kuluessa maahantuonnista.
  3. Suomessa syntyneiden ja muuhun eurooppalaiseen rotukantakirjaan rekisteröityjen varsojen kohdalla toimitaan kohdan 1 mukaisesti.
Toimintaohjeistus on päivitetty Eviran ohjeiden mukaisesti.

Irlannincob alkuperäkantakirja

Irlannincob alkuperäkantakirja on väliaikaisesti Horse Sport Ireland:n ylläpitämänä. HSI hyväksyttiin lokakuussa 2013 ylläpitämään aluperäkantakirjaa. Ensimmäiset näyttelyt HSI järjesti maaliskuussa. Suomen Irlannincobyhdistys - FSIC ry toimii läheisessä suhteessa Horse Sport Ireland:n kanssa.