*********************

Ruokaviraston nettisivulla on tietoa uudesta hevosten pidon ja pitopaikkojen ilmoitusvelvollisuudesta sekä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisestä asioinnista.

Mikäli hevostenpitäjällä on myös siipikarjaa, lampaita, vuohia, nautoja, sikoja, mehiläisiä, hirvieläimiä, turkiseläimiä (koskee myös lemmikkinä pidettäviä frettejä) tai kamelieläimiä (esim. alpakoita), voi myös
näiden eläinlajien pitämiseen liittyvät tiedot tarkastaa ja päivittää omalta osaltaan samaa asiointisovellusta käyttäen.

Lisätiedot löytyvät osoitteesta Ruokavirasto .

************************


Muista saapua paikalle!

https://helsinkihorsefair.messukeskus.com/

***


Asetuksen (MMMa hevoseläinten tunnistamisesta 222/2017) mukaisesti vuosi 2019 tuo muutoksia hevoseläinten pitäjien ja pitopaikkojen rekisteröintiin.
Sähköinen asiointimahdollisuus tämän tiimoilta valmistuu tammikuussa 2019. Vaihtoehtoisesti voi täyttää paperilomakkeen kunnan maaseutuviranomaiselle. Siirtymäaika on 31.12.2020 asti.
Ilmoituksenvaraiset paikat eli aiemmat ammattimaiset tai laajamittaiset (yli 6 hevosta) siirretään sähköiseen järjestelmään valmiiksi. Uutena asiana on se, että yksikin hevonen pitää ilmoittaa.
Sähköisen asioinnin kautta voi päivittää omia tietoja tai tehdä uuden ilmoituksen. Asioinnissa on valittavana toimintamuoto: "tavallinen harrastuseläin" tai ammattimainen toiminta.

Suomen Irlannincob-kantakirja kehoittaa jäseniään päivittämään tämän myötä myös talliensa lääkekirjanpidon.

***
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamispäivämäärä
Euroopan unionista on näillä näkymin 30.3.2019.
Tuon päivämäärän jälkeen UK:ta ei enää katsota jäsenvaltioksi,
vaan siihen ja sieltä tuotaviin jalostuseläimiin, sukusoluihin ja alkioihin sovelletaan eläinjalostusasetuksen ja hevospassiasetuksen osalta kolmansia maita koskevia vaatimuksia.

***

Juhlan aikaa - Itsenäisessä Suomessa on hyvä toimia.

***MUISTUTUS***

Eviran ohjeistus


9.11.2017

"Oma" näyttelyluokka pienille cobeille vihdoin valmis.

Katso näyttelyluokat!

Kasvattajapalkintorahan siirtämisestä nuorten hevosten palkitsemiseen voit lukea lisää kasvattajapalkinto-kohdasta.


8.11.2017

Rotutarkastus-päivä Joensuussa 18.11.2017


6.11.2017

Suomen Irlannincob-kantakirja haluaa kiinnittää erityistä huomiota rodun jalostuksen ongelmakohtiin ja sen vuoksi vuoden 2018 alusta aloitetaan jalostusarvosteltujen, aikuisten hevosten etusäären ympäryksen mittaaminen. Jalostusarvosteluun ensi kertaa tulevilta oreilta etusäären mitta otetaan eläinlääkärin tarkastuksessa ja tammoilta näyttelyn yhteydessä. Nämä mittatiedot ovat toivottavasti hyödyksi tulevissa jalostusvalinnoissa irlannincobin rotutyypillisen luuston säilyttämiseksi. Mittauksen tulosta ei arvostella, se kerätään vain tiedoksi.


3.11.2017

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

LAUANTAINA 11.11.2017 KLO 13.00

PAIKKA: RAVINTOLA SELMA

Rongankatu 8 (Käynti Tuomiokirkonkadun puolelta) 33100 Tampere

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1.Kokouksen avaus

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kalenterivuodelle 2018

6.Vahvistetaan yhdistyksen puheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä hallitukseen vuodelle 2018 ja valitaan uudet jäsenet mikäli hallituskaudelle 2017-2020 on tarjolla vapautuvia paikkoja.

7.Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

8.Muut käsiteltävät asiat:

- Juhlavuosi 2018; tapahtumat, hinnat ja palkinnot

- Palkitaan Hevari-IC-cupin voittajat vuodelle 2017

- Jaetaan vuoden 2017 Champion Elite – palkinto

- Palkitaan yhdistyksen kunniajäsenet


Kokouksessa on kahvi- ja teetarjoilu kahvileipineen.

Ilmoitathan erityisruokavaliostasi etukäteen maria.mantykoski@gmail.com

Tervetuloa!


27.10.2017

Tulevan juhlavuoden kunniaksi on näyttelyiden osallistumismaksuja laskettu tuntuvasti:

Maitovarsat 25€

1 vuotiaat 25€

2 vuotiaat 30€

3v täyttäneet tammat 45€

3v täyttäneet orit 90€

jälkeläisluokka 40€

championluokka 50€

ruunat 30€

Lisäksi nuorten luokkiin on lisätty rahapalkinnot.


23.10.2017

Jos hevosesi on rotutarkastusta vailla Joensuun huudeilla, ota pikaisesti yhteyttä whites.tinkers@gmail.com.

Sunnitteilla rotutarkastus-päivä teidän kulmille, joka toteutuu jos tarvetta on. Sitovat ilmoittautumiset 3.11.2017 mennessä. Normaalin käytännön mukaan hevosenomistajat maksavat rotutarkastajan matkakulut, mutta näin niitä saataisiin pienemmiksi per nenä.


21.10.2017

Moni ostaa hevosen ulkomailta ja se saapuu Suomeen lautalla. Kotimaan rekisteröinti pitää suorittaa 30 päivän kuluessa maahantuonnista. Nykyisten rotutarkastajien eteläisestä sijainnista johtuen on hevosenomistajalle huomattavasti edullisempaa tilata rotutarkastus irlannincob-kantakirjaan pääkaupunkiseudulla ENNEN matkan jatkumista. Jos hevonen on riittävän rotutyypillinen ja läpäisee tarkastuksen, tulee se samalla rekisteröityä lain vaatimalla tavalla Suomeen. Ota siis yhteyttä rotutarkastajiin jo ennen hevosesi satamaan saapumista, niin sovitaan treffit matkan varrelle.

Kantakirja etsii henkilöitä rotutarkastus-koulutukseen
Pohjois-/Keski-Suomesta. Jos sinulla on pitkä kokemus rodusta ja omaat
rotusilmää, laita hakemus vetämään!


20.10.2017

vuodelle 2018 suunnitteilla 2 näyttelyä, toinen kesällä ja toinen syksyllä.


24.8.2017

Avoin kysely näyttelytoiminnasta eli jos sinulla on mielipide, se kannattaa ilmaista nyt, klikkaa tästä . Vastauksen voi lähettää omalla nimellä, anonyymisti, postitse / sähköpostitse, Tiina Saranpäälle, kaikki luetaan!

20.8.2017

Siikalatvan ja Säkylän näyttelyt on peruutettu osallistujien puutteen vuoksi.

Kouvolan näyttelyyn ehtii vielä ilmottautua!

Kouvola peruttu osallistujien puuttuessa.

3.7.2017

Siikalatvan näyttelykutsu löytyy Näyttelykalenterista.

29.6.2017

Säkylän ja Kouvolan näyttelyiden kutsut löytyvät Näyttelykalenterista.


27.6.2017

Kantakirja tarjoaa tunnistuspalveluita 3 koulutetun tunnistajan voimin, tulossa myös mittaustodistukset/palvelut!

20.6.2017

*Nettisivujen päivitys aiheuttaa välillä sivujen toimimattomuutta*

13.5.2016

JOKAISEN HEVOSELÄIMEN ON OLTAVA TIETOKANNASSA
EU:n hevospassiasetus edellyttää, että kaikkien hevoseläimien, jotka ovat Suomessa pysyvästi, on oltava kirjattuina tietokantaan. Tämä velvoite koskee myös kaikkia Suomeen yli 90 päiväksi toisesta EU:n jäsenvaltiosta tai EU:n ulkopuolelta saapuneita sekä Suomessa syntyneitä hevoseläimiä, joille on myönnetty hevospassi toisessa jäsenmaassa. Ilmoitus tulee tehdä 30 päivän sisällä siitä, kun eläin on tuotu maahan tai sille on myönnetty hevospassi toisessa jäsenvaltiossa. Velvoite ei koske siitosoriita, jotka on tuotu maahan pelkästään lisääntymiskauden ajaksi. Kaikkien hevoseläinten tunnistusasiakirjojen tiedot on toimitettava tietokantaan viimeistään 31.12.2016. Tämä edellyttää tunnistusasiakirjan lähettämistä tietokannan pitäjälle. Jos hevoseläin on ilmoitettu tietokantaan jo aiemmin, ilmoitusta ei tarvitse tehdä uudelleen. Rekisteröityjen hevoseläinten ilmoitukset tehdään kunkin rodun kantakirjaa pitävälle yhteisölle tai sellaisen puuttuessa Suomen Hippokselle. Ei-rekisteröityjen hevoseläinten ilmoitukset tehdään Suomen Hippokselle. Asiasta on tarkemmin luvussa 5.
Vanhat tunnistusasiakirjat ja hevospassit ovat edelleen voimassa, vaikka 1.1.2016 jälkeen myönnettävien passien ulkonäkö yhtenäistetään EU-alueella.


17.2.2016

Tiedotus kilpaileville ratsukoille Suomen irlannincobyhdistys on Hippokseen rinnastettava organisaatio kantakirjaa ylläpitävänä elimenä. SRL:n sivuilla lukee toistaiseksi että 1. tason ja sitä vaativampien luokkien kilpailulupien saamiseksi hevonen on rekisteröitävä Hippokseen. Jos hevosesi on rekisteröity Suomen irlannincob-kantakirjaan, sinun ei tarvitse erikseen rekisteröidä hevostasi hippokseen kilpailulupien saamiseksi. Mikäli asiassa tulee jatkossa ongelmia, olkaa yhteydessä yhdistykseen.


12.1.2016

Tiedote Rekisteröintiohjeistusta on tarkennettu tuontihevosten ja muihin EU-maihin rekisteröityjen hevosten osalta (EU 2015/262 27 artikla, voimaantulo 1.1.2016). Päivitetyt toimintaohjeet seuraavassa:

  1. Mikäli hevonen on kantakirjattu ja sillä on kantakirjastatus jostain eurooppalaisesta ic-kantakirjasta, tulee hevosen omistajan ilmoittaa hevosen tiedot 30 pvä:n kuluessa hevosen maahan tulosta. Tällöin hevosen kantakirjastatusta ei näy tietokannassa. Halutessaan kantakirjata hevosen suomalaiseen kantakirjaan, tulee hevosen kantakirjastatus tietokantaan.
  2. Muiden maahantuotujen hevosten kohdalla toimitaan kuten ennenkin eli rekisteröinti rotutarkastuksen kautta 30 pvä:n kuluessa maahantuonnista.
  3. Suomessa syntyneiden ja muuhun eurooppalaiseen rotukantakirjaan rekisteröityjen varsojen kohdalla toimitaan kohdan 1 mukaisesti.
Toimintaohjeistus on päivitetty Eviran ohjeiden mukaisesti.

Irlannincob alkuperäkantakirja

Irlannincob alkuperäkantakirja on väliaikaisesti Horse Sport Ireland:n ylläpitämänä. HSI hyväksyttiin lokakuussa 2013 ylläpitämään aluperäkantakirjaa. Ensimmäiset näyttelyt HSI järjesti maaliskuussa. Suomen Irlannincobyhdistys - FSIC ry toimii läheisessä suhteessa Horse Sport Ireland:n kanssa.