Ajankohtaisia asioita

Kantakirjan puheenjohtajan kesäiset terveiset!
EU-komisson mukainen uusi hevoseläinten tunnistamista koskeva täytäntöönpanoasetus tunnistamista koskevin on laitettu käytäntöön Asetuksen mukaisesti 21.4.2021.

Ruokavirasto laskuttaa jatkossa asiakkaamme hevosten osalta,
1) joille myönnetään tunnistusasiakirja
2)tarvitsevat korvaavan tunnistusasiakirjan hävinneen tai tuhoutuneen tilalle
3)Kun toisessa maassa hevoselle myönnetty passi kirjataan kantakirjamme alle (ent. rinnakkaisrekisteröinti)

Ennen 21.4 syntyneet varsat rekisteröidään entisen hinnaston mukaisesti.

Olemme nyt siirtymävaiheessa, ja toivomme kasvattajien lähettävän syntymäilmoitukset kantakirjasihteerilemme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tämä on myös suositeltavaa, koska ruokaviraston asettamien uusien hintojen mukaisesti yli kuukauden päästä syntymästä ilmoitettujen varsojen passit maksavat enemmän.

Tällä hetkellä kantakirjamme odottaa asetuksen mukaisia maakoodillisia mikrosiruja tunnistusten aloittamista varten, kuten muutkin maassamme olevat rekisteröintitoimistot.

Ohjelmoimme syksylle tunnistuksia tiedossa olevien syntymäilmoitusten mukaisesti ja olemme yhteydessä mahdollisimman pian kaikkiin syntymäilmoituksensa lähettäneisiin kasvattajiin.

Jatkossa asiakkaidemme varsojen tunnistustoimenpide matkakorvauksineen kuuluu tunnistusasiakirjan (passin) hintaan.

Pahoittelemme siirtymävaiheesta johtuvia viiveitä.
Aurinkoista kesää kaikille!

-Mia

********

Tunnistusasiakirjojen myöntämiseen ja tietokantaan merkitsemiseen liittyvät laskut tulevat 21.4. alkaen Ruokavirastolta. Kantakirjaan merkitsemiseen, omistajarekisteriin ja jalostustoimintaan liittyvät asiat hoitaa edelleen FSIC ry. Hevosten pitopaikkaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus laajenee ja tarkentuu.

**************

Tietoa tulevasta 15.4.2021
Eu-komissio lähetti eilen virallisen vahvistuksen, että hevoseläinten tunnistamista koskeva täytäntöönpanoasetus (uusi hevospassiasetus) ei valmistu 21.4. mennessä. Tämän hetken tiedon mukaan uusi passiasetus tulisi voimaan n. 1.7. Komissio esittää, että tällä välin jatketaan toimintaa nykyisen passiasetuksen (EU) 2015/262 käytäntöjen mukaisesti.Eläinterveyssäännöstö AHL ja sen nojalla annettu delegoitu asetus (EU) 2019/2035 pitopaikkoja ja jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta ovat siis voimassa 21.4. lähtien, ja näistä säädöksistä tulee mm. vaatimus hevosten pitopaikan kirjanpidosta, maakoodillisista mikrosiruista, ja passien myöntämiseen liittyvä delegointi. Näiden osalta edetään siis kuten on suunniteltu. Muiden käytänteiden osalta mennään kuten tälläkin hetkellä, eli nykyisen hevospassiasetuksen mukaisesti.Ruokavirasto tiedottaa lähiaikoina enemmän mm. hevosten pitopaikan kirjanpitovelvoitteesta, perustiedot löytyvät sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/…/hevoselaimen-pitajan-ja…/Pitopaikkojen rekisteröimisen sähköinen asiointi pitäisi tämän hetken tiedon mukaan avautua elokuussa.Tässä ennakkotietoa tulevasta:

EU:n eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva
lainsäädäntö muuttuu keväällä. Jalostusjärjestöjen
velvollisuus / oikeus myöntää tunnistusasiakirjoja lakkaa 21.4.2021 ja hevosten tunnistamisesta ja tunnistusasiakirjan myöntämisestä vastaa tämän jälkeen hevosen tavanomaisen pitopaikan toimivaltainen viranomainen, joka voi kuitenkin valtuuttaa tehtävään
toisen tahon / toisia tahoja. Tämä koskee kaikkia maita EU:ssa. Suomessa
tulevaisuudessa kaikki tunnistusasiakirjat myöntää Ruokavirasto tai sen
valtuuttama taho.

Nykyistä hevospassiasetuksen mukaista
tunnistusasiakirjan mallipohjaa käytetään 28.1.2022 asti, jonka jälkeen
käyttöön otetaan tulevan täytäntöönpanoasetuksen mukaiset uudet mallipohjat. Vanhat hevostunnistusasiakirjat ovat edelleen voimassa.

Huhtikuusta lähtien Ruokavirasto delegoi Suomen
irlannincob-kantakirjalle tunnistusasiakirjojen myöntämisen irlannincob-rotuisille hevosille, jotka ovat kantakirjaan merkitsemiskelpoisia eli ns. rekisteröityjä hevoseläimiä. Ruokaviraston sivuilla rekisteröidyt hevoseläimet määritellään näin:

Hevoset,
joiden polveutuminen on rotumääritelmien mukaisesti selvillä ja eläimet sillä perusteella ovat kyseisen rodun kantakirjaan kelvollisia ja joille
rotukantakirjan pitäjäksi hyväksytty yhdistys tai organisaatio on myöntänyt
tunnistusasiakirjan.

Lakimuutoksen myötä

 • tunnistusasiakirjojen hinnat sekä niiden myöntämisprosessi
  muuttuvat. Tulevat tunnistusasiakirjojen hinnat ovat vielä vahvistamatta, mutta ne tulevat nousemaan ja maksamattomia maksuja perii tulevaisuudessa Ruokavirasto.
 • Syntyvien varsojen ensirekisteröinti pitää jatkossa tehdä Suomeen.
 • Tunnistuksissa siirrytään käyttämään maakoodillisia siruja kaikissa Eu:n jäsenmaissa. Tämä saattaa hankaloittaa eläinlääkärin käyttöä ic-varsan tunnistamisessa, koska sirussa pitää olla Suomen maakoodi.
 • Irlannincob-kantakirjan tunnistajat tulevat käyttämään
  maakoodillisia siruja.

 • Vaikka laki astuu voimaan 21.4.2021, sen täytäntöönpanoasetus on
  vielä EU:ssa käsittelyssä, siis kesken. Me käymme neuvotteluja Ruokaviraston kanssa ja tiedotamme irlannincobien omistajia sitä mukaa, kun asiat valmistuvat. Kotisivuja päivitetään ajan tasalle sitä mukaa, kun sopimukset jaasetukset valmistuvat.

  ********************  Kevätauringon pilkistäessä on Kantakirjan Jalostushevoset-sivulle tuotu Orikuvasto 2021. Katso kohta "Jalostukseen tarjotaan"!

  ****************

  Brexit astui voimaan, joten hevosen tuontiin sovelletaan ns. kolmansien maiden sääntöjä, kts. Ruokaviraston ohjeet netistä. Sen lisäksi kuvioon astuvat tullimaksut ja mahdolliset verot. Tullin sivulla on näistä lisätietoja sekä apua kysymyksiin.

  ******************


  Olethan muistanut rekisteröityä hevoseläimen pitäjäksi? Ruokaviraston sähköinen järjestelmä on edelleen pois käytöstä, joten lomakkeet löydät täältä Ruokaviraston lomakkeet

  *******************

  Suomen Irlannincobyhdistys seuraa viranomaistiedotteita ja ohjeistusta koronavirukseen liittyen. Kaikesta huolimatta valmistelemme tapahtumia vuodelle 2021.

  *********************

  Vuoden 2021 alusta Brexitin myötä Iso-Britannia ei ole enää EU-maa eli sieltä tuotaviin hevosiin sovelletaan "Tuonti kolmannesta maasta"-vaatimuksia. Lisätietoja siitä löytyy Ruokaviraston nettisivulta.


  *********************

  Ruokaviraston nettisivulla on tietoa uudesta hevosten pidon ja pitopaikkojen ilmoitusvelvollisuudesta sekä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisestä asioinnista.

  Mikäli hevostenpitäjällä on myös siipikarjaa, lampaita, vuohia, nautoja, sikoja, mehiläisiä, hirvieläimiä, turkiseläimiä (koskee myös lemmikkinä pidettäviä frettejä) tai kamelieläimiä (esim. alpakoita), voi myös
  näiden eläinlajien pitämiseen liittyvät tiedot tarkastaa ja päivittää omalta osaltaan samaa asiointisovellusta käyttäen.

  Lisätiedot löytyvät osoitteesta Ruokavirasto .

  ************************


  Muista saapua paikalle!

  https://helsinkihorsefair.messukeskus.com/

  ***


  Asetuksen (MMMa hevoseläinten tunnistamisesta 222/2017) mukaisesti vuosi 2019 tuo muutoksia hevoseläinten pitäjien ja pitopaikkojen rekisteröintiin.
  Sähköinen asiointimahdollisuus tämän tiimoilta valmistuu tammikuussa 2019. Vaihtoehtoisesti voi täyttää paperilomakkeen kunnan maaseutuviranomaiselle. Siirtymäaika on 31.12.2020 asti.
  Ilmoituksenvaraiset paikat eli aiemmat ammattimaiset tai laajamittaiset (yli 6 hevosta) siirretään sähköiseen järjestelmään valmiiksi. Uutena asiana on se, että yksikin hevonen pitää ilmoittaa.
  Sähköisen asioinnin kautta voi päivittää omia tietoja tai tehdä uuden ilmoituksen. Asioinnissa on valittavana toimintamuoto: "tavallinen harrastuseläin" tai ammattimainen toiminta.

  Suomen Irlannincob-kantakirja kehoittaa jäseniään päivittämään tämän myötä myös talliensa lääkekirjanpidon.

  ***
  Yhdistyneen kuningaskunnan eroamispäivämäärä
  Euroopan unionista on näillä näkymin 30.3.2019.
  Tuon päivämäärän jälkeen UK:ta ei enää katsota jäsenvaltioksi,
  vaan siihen ja sieltä tuotaviin jalostuseläimiin, sukusoluihin ja alkioihin sovelletaan eläinjalostusasetuksen ja hevospassiasetuksen osalta kolmansia maita koskevia vaatimuksia.

  ***

  ***MUISTUTUS***

  Eviran ohjeistus


  9.11.2017

  "Oma" näyttelyluokka pienille cobeille vihdoin valmis.

  Katso näyttelyluokat!

  Kasvattajapalkintorahan siirtämisestä nuorten hevosten palkitsemiseen voit lukea lisää kasvattajapalkinto-kohdasta.


  6.11.2017

  Suomen Irlannincob-kantakirja haluaa kiinnittää erityistä huomiota rodun jalostuksen ongelmakohtiin ja sen vuoksi vuoden 2018 alusta aloitetaan jalostusarvosteltujen, aikuisten hevosten etusäären ympäryksen mittaaminen. Jalostusarvosteluun ensi kertaa tulevilta oreilta etusäären mitta otetaan eläinlääkärin tarkastuksessa ja tammoilta näyttelyn yhteydessä. Nämä mittatiedot ovat toivottavasti hyödyksi tulevissa jalostusvalinnoissa irlannincobin rotutyypillisen luuston säilyttämiseksi. Mittauksen tulosta ei arvostella, se kerätään vain tiedoksi.


  21.10.2017

  Moni ostaa hevosen ulkomailta ja se saapuu Suomeen lautalla. Kotimaan rekisteröinti pitää suorittaa 30 päivän kuluessa maahantuonnista. Nykyisten rotutarkastajien eteläisestä sijainnista johtuen on hevosenomistajalle huomattavasti edullisempaa tilata rotutarkastus irlannincob-kantakirjaan pääkaupunkiseudulla ENNEN matkan jatkumista. Jos hevonen on riittävän rotutyypillinen ja läpäisee tarkastuksen, tulee se samalla rekisteröityä lain vaatimalla tavalla Suomeen. Ota siis yhteyttä rotutarkastajiin jo ennen hevosesi satamaan saapumista, niin sovitaan treffit matkan varrelle.

  Kantakirja etsii henkilöitä rotutarkastus-koulutukseen
  Pohjois-/Keski-Suomesta. Jos sinulla on pitkä kokemus rodusta ja omaat
  rotusilmää, laita hakemus vetämään!  1.1.2020

  Avoin kysely näyttelytoiminnasta eli jos sinulla on mielipide, se kannattaa ilmaista nyt, klikkaa tästä . Vastauksen voi lähettää omalla nimellä, anonyymisti, postitse / sähköpostitse, Sini Kuurelle, kaikki luetaan!  20.6.2017

  *Nettisivujen päivitys aiheuttaa välillä sivujen toimimattomuutta*

  13.5.2016

  JOKAISEN HEVOSELÄIMEN ON OLTAVA TIETOKANNASSA
  EU:n hevospassiasetus edellyttää, että kaikkien hevoseläimien, jotka ovat Suomessa pysyvästi, on oltava kirjattuina tietokantaan. Tämä velvoite koskee myös kaikkia Suomeen yli 90 päiväksi toisesta EU:n jäsenvaltiosta tai EU:n ulkopuolelta saapuneita sekä Suomessa syntyneitä hevoseläimiä, joille on myönnetty hevospassi toisessa jäsenmaassa. Ilmoitus tulee tehdä 30 päivän sisällä siitä, kun eläin on tuotu maahan tai sille on myönnetty hevospassi toisessa jäsenvaltiossa. Velvoite ei koske siitosoriita, jotka on tuotu maahan pelkästään lisääntymiskauden ajaksi. Kaikkien hevoseläinten tunnistusasiakirjojen tiedot on toimitettava tietokantaan viimeistään 31.12.2016. Tämä edellyttää tunnistusasiakirjan lähettämistä tietokannan pitäjälle. Jos hevoseläin on ilmoitettu tietokantaan jo aiemmin, ilmoitusta ei tarvitse tehdä uudelleen. Rekisteröityjen hevoseläinten ilmoitukset tehdään kunkin rodun kantakirjaa pitävälle yhteisölle tai sellaisen puuttuessa Suomen Hippokselle. Ei-rekisteröityjen hevoseläinten ilmoitukset tehdään Suomen Hippokselle. Asiasta on tarkemmin luvussa 5.
  Vanhat tunnistusasiakirjat ja hevospassit ovat edelleen voimassa, vaikka 1.1.2016 jälkeen myönnettävien passien ulkonäkö yhtenäistetään EU-alueella.


  17.2.2016

  Tiedotus kilpaileville ratsukoille Suomen irlannincobyhdistys on Hippokseen rinnastettava organisaatio kantakirjaa ylläpitävänä elimenä. SRL:n sivuilla lukee toistaiseksi että 1. tason ja sitä vaativampien luokkien kilpailulupien saamiseksi hevonen on rekisteröitävä Hippokseen. Jos hevosesi on rekisteröity Suomen irlannincob-kantakirjaan, sinun ei tarvitse erikseen rekisteröidä hevostasi hippokseen kilpailulupien saamiseksi. Mikäli asiassa tulee jatkossa ongelmia, olkaa yhteydessä yhdistykseen.


  12.1.2016

  Tiedote Rekisteröintiohjeistusta on tarkennettu tuontihevosten ja muihin EU-maihin rekisteröityjen hevosten osalta (EU 2015/262 27 artikla, voimaantulo 1.1.2016). Päivitetyt toimintaohjeet seuraavassa:

  1. Mikäli hevonen on kantakirjattu ja sillä on kantakirjastatus jostain eurooppalaisesta ic-kantakirjasta, tulee hevosen omistajan ilmoittaa hevosen tiedot 30 pvä:n kuluessa hevosen maahan tulosta. Tällöin hevosen kantakirjastatusta ei näy tietokannassa. Halutessaan kantakirjata hevosen suomalaiseen kantakirjaan, tulee hevosen kantakirjastatus tietokantaan.
  2. Muiden maahantuotujen hevosten kohdalla toimitaan kuten ennenkin eli rekisteröinti rotutarkastuksen kautta 30 pvä:n kuluessa maahantuonnista.
  3. Suomessa syntyneiden ja muuhun eurooppalaiseen rotukantakirjaan rekisteröityjen varsojen kohdalla toimitaan kohdan 1 mukaisesti.
  Toimintaohjeistus on päivitetty Eviran ohjeiden mukaisesti.

  Irlannincob alkuperäkantakirja

  Irlannincob alkuperäkantakirja on väliaikaisesti Horse Sport Ireland:n ylläpitämänä. HSI hyväksyttiin lokakuussa 2013 ylläpitämään aluperäkantakirjaa. Ensimmäiset näyttelyt HSI järjesti maaliskuussa. Suomen Irlannincobyhdistys - FSIC ry toimii läheisessä suhteessa Horse Sport Ireland:n kanssa.