Kantakirja jakautuu pääkantakirjaan ja sivukantakirjaan = main section ja supplementary section.

PÄÄKANTAKIRJA

• Jalostusoriit (Main Elite Stallion Class)
• Oriit, jotka ovat rekisteröity pääkantakirjan perusrekisteriin (Main Basic Register
• Jalostustammat (Main Elite Mare Class)
• Tammat, jotka ovat rekisteröity pääkantakirjan perusrekisteriin ja erikseen jalostusarvosteltu

Pääkantakirjan perusrekisteri / Main Basic Register


Luokka 1A Orit, tammat ja ruunat, joiden isä on Maine Elite tai Supplementary Elite luokassa ja emä on Main Elite luokassa

Luokka 1B Orit, tammat ja ruunat, joiden isä on Maine Elite luokassa tai Supplementary Elite luokassa ja emä Main Basic tai Supplementary Basic rekisterissäLuokka

2A Orit, tammat ja ruunat, joiden isä on Main Basic tai Supplementary Basic rekisterissä ja emä Main Elite luokassa

Luokka 2B Orit, tammat ja ruunat, joiden isä on Main Basic tai Supplementary Basic rekisterissä ja emä Main Basic rekisterissä tai Supplementary Basic rekisterissä

SIVUKANTAKIRJA / Supplementary Basic Register


• Jalostusoriit (Supplementary Elite Stallion Class)

• Sivukantakirjan perusrekisteriin rekisteröidyt oriit, jotka ovat jalostusarvosteltuja.

• Oriit, tammat ja ruunat, joita ei voida merkitä pääkantakirjaan puutteellisten polveutumistietojen vuoksi, mutta joiden on tarkastuksessa todettu täyttävän irlannincobin rotumääritelmän.

KANTAKIRJAAMISEN PERUSTEET

Hevonen voidaan merkitä pääkantakirjaan seuraavissa tapauksissa

• molemmat vanhemmat on rekisteröity pääkantakirjaan

• molemmat vanhemmat on rekisteröity sivukantakirjaan tai toinen vanhemmista on rekisteröity pääkantakijaan ja toinen on rekisteröity sivukantakirjaan

RISTIIN JALOSTUSOHJELMA

• Oriit ja tammat alla listatuista roduista, jotka ovat erikseen valittu ristiin jalostusohjelmaan.

Seuraavien rotujen rekisteriin merkityt oriit ja tammat kuuluvat ristiinjalostusohjelmaan ja voivat tulla merkityksi pääkantakirjaan. Tämä edellyttää hevosen rotutyypillisyyden tarkastamisen ja toteamisen irlannincob rotumääritelmää (Supplementary rekisteri) vastaavaksi

The Irish Cob Part Bred

The Irish Cob Crossbreed

The Irish Piebald and Skewbald

Skewbald and PiebaldIrish Sport Horse

The Gypsy Cob

The Coloured Horse

The Tinker

Seuraavista roduista ainoastaan tammat valikoidusti

The Shire

the Clydesdale

the Welsh Cob.