REKISTERÖINTI

Jokaisen Suomessa asuvan hevosen tulee olla asianmukaisesti
rekisteröity johonkin suomalaiseen hevosrekisteriin ja sillä tulee olla
tunnistusasiakirja (hevospassi). Irlannincobeille on oma hevosrekisteri, irlannincob-yhdistyksen FSIC RY:n ylläpitämä kantakirja, joka myöntää ko. tunnistusasiakirjoja eli hevospasseja. Suomen irlannincobkantakirja noudattaa alkuperäkantakirjan jalostusohjesääntöä ja huolehtii kantakirjahevosen kaikista
tiedoista eläimen kuolemaan asti.


Miksi kannattaa rekisteröidä suomalaiseen irlannincob-kantakirjaan?

Hevonen saa suoraan polveutumisensa perusteella
kantakirjaluokituksen. Se vaikuttaa: tulevaan jalostuskäyttöön, jälkeläisten arvoon ja hevosen omaan rahalliseen arvoon.

Hevosen tiedot siirtyvät suoraan kansalliseen, Eviran
ylläpitämään rekisteriin = omistaja säästää rahaa ja vaivaa.

Hevonen saa kilpailuoikeuden SRL:n järjestämissä
kilpailuissa ja sen tiedot siirtyvät suoraan rekisteristä KIPA-järjestelmään = omistaja säästää rahaa ja vaivaa.

Hevosen perimä tallentuu suomalaiseen DNA-tietokantaan.

Sen omaa perimää kyetään mahdollisesti jäljittämään vanhempien toteamiseksi.

Sen jälkeläisten sukusiittoisuus pystytään estämään.

Perinnöllistentautien siirtymistä sukupolvelta toiselle pystytään seuraamaan.