KANTAKIRJAN LOMAKKEET

Allaolevista linkeistä voit tulostaa tarvittavan lomakkeen:

KANTAKIRJALLE LÄHETTETTÄVÄT ASTUTUS-JA SYNTYMÄILMOITUKSET
Ilmoita näillä lomakkeilla orin astumistiedot sekä syntyneen varsan tiedot kantakirjalle.Orin omistajan tulee lähettää kantakirjalle tiedot kaikista orin astutuksista/siemennyksistä vuosittain 30.11. mennessä.

Ruokavirasto perii hevoseläimen tunnistusasiakirjan myöntämisestä kiinteää maksua seuraavasti:

1) 156 euroa, mikäli hevonen ilmoitetaan kantakirjatavaksi yhden (1) kuukauden kuluessa syntymästä ja kantakirjaamista varten tarvittavat asiakirjat on toimitettu 12 kuukauden kuluessa syntymästä.

2) 186 euroa, mikäli varsa ilmoitetaan kantakirjatavaksi syntymävuoden loppuun mennessä ja kantakirjaamista varten tarvittavat asiakirjat on toimitettu 12 kuukauden kuluessa syntymästä

3) 276 euroa, mikäli varsa ilmoitetaan kantakirjatavaksi edellä mainittua myöhemmin tai kantakirjaamista varten tarvittavia asiakirjoja ei ole toimitettu 12 kuukauden kuluessa syntymästä.

Livsmedelsverket tar ut en fast avgift för utfärdandet av ett hästidentifieringsdokument enligt följande:

1) 156 euro, om hästen deklareras för stambokföring inom en månad efter födseln och de handlingar som krävs för stambokföring har lämnats in inom 12 månader efter födseln

2) 186 euro om fölet förklaras som stambokföring vid slutet av födelseåret och de handlingar som krävs för
stambokföring har lämnats in inom 12 månader efter födseln

3) 276 euro om fölet förklaras som stambokföring senare än ovan eller

de handlingar som krävs för stambokföring inte har lämnats
MUUT ASTUTUS-JA SYNTYMÄILMOITUKSET
Tästä löydät lomakkeet tamman ja oriin omistajan välisiin sopimuksiin.

Hallintaoikeuden siirto(leasing)


Ilmoitus hevosen maahan tuonnista tai viennistä
Hevosen maahantuonnista löydät lisätietoa Eviran sivulta tästä linkistä.

Hevosen ilmoittaminen kansalliseen hevosrekisteriin
Jokainen suomessa asuva hevonen tulee joko rekisteröidä tai ilmoittaa suomalaiseen rekisteriin 31.12.2016 mennessä. Eviran ohjeistus on, että tämä tulee tehdä 30 vuorokauden sisällä maahantulosta tai muuhun EU-maahan rekisteröidyn hevosen passin myöntämispäivästä.

Huom! Hevosen ilmoittaminen Eviran ylläpitämään rekisteriin ei tarkoita samaa kuin rekisteröinti. Hevosesta ei tallennu tietokantaan muita tietoja kuin lomakkeessa kysytyt asiat. Mikäli haluat tietokantaan muutkin tiedot, sinun tulee tehdä rinnakkaisrekisteröinti ja täyttää rekisteröintihakemus.


Hevosen poistoilmoitus


Kadonneen tunnistusasiakirjan mitätöinti(hevospassi)


Rotutarkastus ja Näyttelyyn ilmoittautumislomake


Omistajanvaihdosilmoitus

Omistajanvaihdos tulee tehdä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä kun hevonen vaihtaa omistajaa (kauppakirjan päiväys). Tätä myöhemmin tehdyn omistajavaihdoksen hinta on 40 €.


Orin eläinlääkärintodistus

Lomake täytetään ennen näyttelyyn ilmoittautumista ja toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä kantakirjalle. HUOM! Tämä vaaditaan kaikilta näyttelyyn osallistuvilta kolme vuotta täyttäneiltä oreilta kun ori esitetään ensimmäistä kertaa aikuisten orien luokassa. Mikäli todistus puuttuu näyttelyyn osallistuessa, näyttelytulos astuu voimaan vasta todistuksen esittämisen jälkeen.


Orin Kastraatioilmoitus


Kantakirjamerkintä Lomake (ent. Rinnakkaisrekisteröinti)


Tilanteessa, jossa käytetään muuta tunnistajaa kuin käytetään tunnistajana esimerkiksi eläinlääkäriä:

Tunnistuslomake tunnistajalle/eläinlääkärille
Lomakkeet lähetetään täytettynä Kantakirjasihteerille osoitteeseen:

Suomen Irlannincobyhdistys - FSIC ry / Sini Kuure,

Unnaanmäentie 78,

36660 Laitikkala

tai sähköisesti osoitteeseen

Fsickantakirjasihteeri@gmail.com

Ongelmatilanteissa ottakaa yhteys yllämainittuun henkilöön (yhteystiedot).