KANTAKIRJAN LOMAKKEET

Allaolevista linkeistä voit tulostaa tarvittavan lomakkeen:

Astutuslomakkeet ja syntymäilmoituslomakkeet

Ilmoita tällä lomakkeella orin astumistiedot sekä syntyneen varsan tiedot kantakirjalle tunnistustilanteessa tai postitse.

Orin omistajan tulee lähettää kantakirjalle tiedot kaikista orin astutuksista/siemennyksistä vuosittain 30.11. mennessä.


Hallintaoikeuden siirto (leasing)


Ilmoitus hevosen maahan tuonnista tai viennistä
Hevosen maahantuonnista löydät lisätietoa Eviran sivulta tästä linkistä.

Hevosen ilmoittaminen kansalliseen hevosrekisteriin
Jokainen suomessa asuva hevonen tulee joko rekisteröidä tai ilmoittaa suomalaiseen rekisteriin 31.12.2016 mennessä. Eviran ohjeistus on, että tämä tulee tehdä 30 vuorokauden sisällä maahantulosta tai muuhun EU-maahan rekisteröidyn hevosen passin myöntämispäivästä.

Huom! Hevosen ilmoittaminen Eviran ylläpitämään rekisteriin ei tarkoita samaa kuin rekisteröinti. Hevosesta ei tallennu tietokantaan muita tietoja kuin lomakkeessa kysytyt asiat. Mikäli haluat tietokantaan muutkin tiedot, sinun tulee tehdä rinnakkaisrekisteröinti ja täyttää rekisteröintihakemus.


Hevosen poistoilmoitus


Kadonneen tunnistusasiakirjan mitätöinti (hevospassi)


Näyttelyyn ilmoittautumislomake


Omistajanvaihdosilmoitus

Omistajanvaihdos tulee tehdä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä kun hevonen vaihtaa omistajaa (kauppakirjan päiväys). Tätä myöhemmin tehdyn omistajavaihdoksen hinta on 30 €.


Orin eläinlääkärintodistus

Lomake täytetään ennen näyttelyyn ilmoittautumista ja toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä kantakirjalle. HUOM! Tämä vaaditaan kaikilta näyttelyyn osallistuvilta kolme vuotta täyttäneiltä oreilta kun ori esitetään ensimmäistä kertaa aikuisten orien luokassa. Mikäli todistus puuttuu näyttelyyn osallistuessa, näyttelytulos astuu voimaan vasta todistuksen esittämisen jälkeen.


Orin Kastraatioilmoitus


Rekisteröintihakemus


Tunnistuslomake

varsan tunnistamista ja rekisteröintiä varten. Huom! Ainoastaan tämä lomake käy kantakirjalle.

Tunnistuslomake kopioidaan sellaisenaan hevosen passiin ja tästä syystä lomakkeeseen EI SAA TEHDÄ omia merkintöjä, ainoastaan eläinlääkärin tekemät tunnistukseen liittyvät merkinnät ovat sallittuja.
Lomakkeet lähetetään täytettynä rekisteröijälle osoitteeseen:

Suomen Irlannincobyhdistys - FSIC ry / Tiina Saranpää,

Kittholmantie 24,

689100 Pännäinen

tai sähköisesti osoitteeseen

tiina.saranpaa(at)multi.fi

Ongelmatilanteissa ottakaa yhteys yllämainittuun henkilöön (yhteystiedot).