SUOMEN IRLANNINCOBYHDISTYS – FSIC RY:N JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMEN IRLANNINCOBYHDISTYS – FSIC RY:N HALLITUKSEN, KANTAKIRJAN JOHTOKUNNAN JA RUOKAVIRASTON HYVÄKSYMÄ IRLANNINCOB- JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ


1. IRLANNINCOB KANTAKIRJAA PITÄVÄN JÄRJESTÖN PÄÄMÄÄRÄ
Irlannincob kantakirjaa pitävän järjestön, Suomen irlannincobyhdistyksen, päämäärä on suojella, säilyttää ja parantaa irlannincob-rodun perinteistä, alkuperäistä irlantilaista muotoa ja tyyppiä. Toiminnassaan se noudattaa niitä sääntöjä ja periaatteita, jotka on kirjattu alkuperäiskantakirjaa pitävän The Irish Sport Horsen irlannincob-rotua koskevaan rotumääritelmään ja jalostusohjelmaan.Irlannincob kantakirjaa pitävän järjestö pyrkii päämääräänsä seuraavin keinoin- tekemällä rotutarkastuksia ja kirjaamalla sen perusteella hevoset sivukantakirjaan (Supplementary Section)- tarkastamalla pääkantakirjaan (Main Section) sekä sivukantakirjaan (Supplementary Section) merkittyjä oreja ja arvioimaan näiden kelpoisuutta osallistua erilliseen jalostusohjelmaan.- järjestämällä näyttelyitä rodun tunnettuuden lisäämiseksi.

2. KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT
Suojella ja säilyttää irlannincob-rodun perinteinen tyyppi: pieni, voimakas ja rakenteeltaan tiivis kylmäverihevonen. Irlannincob luokitellaan työ/vetohevoseksi (vastakohtana vaunuhevoselle, joka voi olla rakenteeltaan lämminverityyppinen). tämä luokittelu takaa, että rodun ei sallita kehittyä luustoltaan kevytrakenteiseksi. Tyypin keveneminen voi johtaa myös toisen luonteenomaisen piirteen, runsaan vuohiskarvoituksen häviämiseen. Vaikka rotu luokitellaan työhevostyyppiseksi, jalostusjärjestöjen tulee huolehtia myös siitä että rotu säilyttää luontaisen eloisuuteensa ja sopivuutensa monenlaisiin harrastustarkoituksiin, kuitenkin niin, että kylmäverirodulle tyypillinen rauhallinen ja ystävällinen luonne säilyy.
3. RODUN LUONTEENOMAISET PIIRTEET, ROTUMÄÄRITELMÄ, YLEISVAIKUTELMA
Irlannincob on yleisilmeeltään tiivisrakenteinen ja voimakas hevonen, jolla on suuret luut ja runsaat lihakset. Se on käyttötarkoitukseltaan hyvä yleishevonen. Yksilöjen väliset erot rotevuudessa voivat olla suuria. Irlannincob on rakenteeltaan sopusuhtainen, rungoltaan neliömäinen, ryhdikkäästi seisova ja vaikuttavan näköinen.
YLÄLINJA - Pää on voimakkaan, kaareutuvan ja hyvin kiinnittyneen kaulan ylpeästi kannattelema. Kaulan linja jatkuu yli hyvin muodostuneen sään ja päättyy selän etuosaan. (Tämän piirteen tulee olla erityisen selkeä oreilla). Lihaksikas selkä on lyhyt, suora ja kohti lonkkaa aavistuksen ylöspäin kalteva. (Selkäranka ja/tai lonkkaluut eivät saa erottua). Ristiselkä on melko korkea, lautasten päältä erityisen lihaksikas ja lihakset toisistaan selväpiirteisesti erottuvat. Selkärangan kaltevuus lautasilta häntään ei saa olla liiallinen. Häntä kiinnittyy melko ylös jatkaen pyöreiden lautasten linjaa.
LUUSTO - Irlannincobit luokitellaan luustoltaan keskiraskaisiin, tai raskaisiin. (Poikkeuksia tästä voidaan sallia vain tammoilla ja ruunilla)
LIIKKEET - Irlannincob liikkuu näyttävästi. Värien kirjo, runsaat jouhet ja vuohiskarvat lisäävät näyttävyyttä.
LUONNE - Irlannincob on luonteeltaan lauhkea, oppivainen ja halukas miellyttämään. Hyvä irlannincob on seurallinen, rauhallinen ja ystävällinen sekä ihmisiä että toisia eläimiä kohtaan. Agressiivinen ja uhkaileva käytös, kuten luimistelu, potkiminen, pureminen ja näyttelykehässä esittäjän hallinnasta riistäytyminen johtaa hylkäämiseen rotuunottotilanteessa.
KORKEUS - alle 170 cmPÄÄ - Pää on suora ja komea sekä sopusuhtainen muuhun hevoseen nähden. Otsa on leveä ja turpa, leukaperät sekä posket ovat selväpiirteiset ja runsaat.
SUU - Hevosella tulee olla tasapurenta.
SILMÄT - Silmät ovat pyöreät, avoimet ja arkailemattomat ja sijaitsevat selkeästi erillään.
KORVAT - Korvat ovat sievät ja hyvin kiinnittyneet.

KAULA - Kaula on tanakka ja hyvin lihaksikas, muttei liian lyhyt. (Orilla kaulan tulee olla erityisen lihaksikas ja kaareva.)

LAPA - Lapa on suuri, voimakas ja viisto.
SÄKÄ - Säkä on keskisuuri ja hyvin lihaksikas.
RINTA - Rinta on voimakas, ja hyvin lihaksikas, muttei liian leveä tai kapea.
SELKÄ - Selkä on lyhyt, suora ja lihaksikas (selkäranka ei saa näkyä) ja se kaartuu hienoisesti ylöspäin kohti lonkkaa.
TAKAOSA - Takaosa on täyteläinen ja pyöreä. Lautaset ovat leveät ja ristiselkä korkea ja lihaksikas. Reisi on hyvin vahva ja lihaksikas, koipi vahva, pitkähkö ja liittyy voimakkaaseen, melko suoraan kintereeseen.
RUNKO - Runko on lyhyt, tiivis ja tynnyrimäinen.
ETUJALAT -Etujalat ovat voimakkaat eikä liian lyhyet. Kyynärvarsi on voimakas, hyvän mittainen ja sääri vankkaluinen ja leveä.
ETUPOLVET JA KINNERNIVELET - Etupolvet ja kinnernivelet ovat hyvin kehittyneet ja lustoltaan runsaat, kuitenkin suhteessa hevosen kokoon.
VUOHISET - Vuohisnivelet ovat kooltaan sopusoinnussa hevosen muiden nivelten kanssa. Vuohisten tulee olla riittävän, mutta ei liian pitkät. (pysty tai vento vuohinen katsotaan virheeksi.)
KAVIOT - Kaviot ovat hyvän muotoiset ja kooltaan hevosen rakenteeseen ja painon kantamiseen sopivat.
VUOHISKARVAT - Runsas vuohis/jalkakarvoitus on rodun ominaispiirre, erityisen runsas se on raskaammilla irlannincobeilla. Keskiraskailla hevosilla vuohiskarvojen määrä voi vaihdella huomattavasti. Vuohiskarvoitus alkaa polven ja kintereen takaa ja päättyy paksuun kavion kannat peittävään karvoitukseen. Jalan etupuolella karvoitus alkaa vähintään ruununrajasta ja peittää kavion.
HARJA JA HÄNTÄ - Harja ja häntä ovat runsasjouhiset ja näyttävät. Niiden tulisi kasvaa maksimipituuteensa.
LIIKKEET - Liikkeet ovat terveet ja ilman merkkejä perinnöllisistä vioista

VÄRI - Sallitut värit: - yksiväriset, (tumma- ja punaruunikot, rautiaat, voikot ja kimot), joilla on valkoisia merkkejä Merkit mitataan prosentteina lukuunottamatta päätä, jalkoja ja vatsan alusta. - kaikki kirjavat
Ei sallittu väri: albiino.

KANTAKIRJA

Kantakirjaan merkittäviä tietoja ylläpidetään Breeders Assistant –ohjelmalla. Ohjelma on tietokantaohjelma. Jokainen hevonen saa oman "kortin" tiedostossa.
Kortin ensimmäiselle välilehdelle merkitään hevosen nimi, sukupuoli, syntymäaika sekä kasvattajan ja omistajan tiedot.
Välilehdelle kaksi merkitään UELN-numero, transponderikoodin tiedot, DNA-testin numero, kantakirjaluokka ja alkuperäisen tunnistusasiakirjan myöntäneen jalostusjärjestön nimi
Rekisteriohjelman kolmas välilehti sisältää polveutumistiedot.
Tiedot on mahdollista merkitä perusnäkymään neljän edeltävän sukupolven tarkkuudella. Sukupolvien lisääminen on mahdollista. Yksittäisestä polveutumistietueesta pääsee kyseisen esi-isähevosen tietoihin.
Neljännelle välilehdelle merkitään rotuun, kokoon ja hevosen väriin liittyvät tiedot. Tälle välilehdelle tulee myös merkintä mahdollisesta teuraskiellosta.

Ohjelmasta on mahdollisuus koostaa lukuisia erilaisia raportteja, mm. noin puolet tunnistusasiakirjan sivuista tulee suoraan ohjelmasta, sekä erilaisia tarkastus- ja valvontatarpeita. Raportteja on mahdollista koostaa joko yhtä hevosta ja siitä merkittyjä tietoja koskien tai yhtä tiettyä tietoa koskeva kaikista rekisteriin merkityistä hevosista (esim. teuraskiellon alaiset hevoset).
Kantakirja jakautuu pääkantakirjaan ja sivukantakirjaan:
(main section / supplementary section)
PÄÄKANTAKIRJA
Jalostusoriit (Main Elite Stallion Class)
Oriit, jotka ovat rekisteröity pääkantakirjan perusrekisteriin (Main Basic Register) ja erikseen hyväksytty jalostukseen.
Jalostustammat (Main Elite Mare Class)
Tammat, jotka ovat rekisteröity pääkantakirjan perusrekisteriin ja erikseen hyäksytty jalostukseen. Pääkantakirjan perusrekisteri (Main Basic Register)
Luokka 1A - Orit, tammat ja ruunat joiden isä on Maine Elite tai Supplementary Elite luokassa ja emä on Main Elite luokassa.
Luokka 1B - Orit, tammat ja ruunat joiden isä on Main Elite luokassa tai Supplementary Elite luokassa ja emä Main Basic tai Supplementary Basic rekisterissä.
Luokka 2A- Orit, tammat ja ruunat joiden isä on Main Basic tai Supplementary Basic rekisterissä ja emä Main Elite luokassa.
Luokka 2B-Orit, tammat ja ruunat joiden isä on Main Basic tai Supplementary Basic rekisterissä ja emä Main Basic rekisterissä tai Supplementary Basic rekisterissä.

RISTIINJALOSTUSOHJELMA Oriit ja tammat alla listatuista roduista, jotka ovat erikseen valittu ristiin jalostusohjelmaan.


SIVUKANTAKIRJA
Jalostusoriit (Supplementary Elite Stallion Class) ja
Sivukantakirjan perusrekisteriin (Supplementary Basic Register) rekisteröidyt oriit, jotka on erikseen hyväksytty jalostukseen.

Sivukantakirjan perusrekisteri (Supplementary Basic Register)
Oriit, tammat ja ruunat, joita ei voida merkitä pääkantakirjaan puutteellisten polveutumistietojen vuoksi, mutta joiden on tarkastuksessa todettu täyttävän irlannincobin rotumääritelmän.
KANTAKIRJAAMISEN PERUSTEET
Hevonen voidaan merkitä pääkantakirjaan seuraavissa tapauksissa:
  • molemmat vanhemmat on rekisteröity pääkantakirjaan
  • molemmat vanhemmat on rekisteröity sivukantakirjaan tai
  • toinen vanhemmista on rekisteröity pääkantakirjaan ja toinen on rekisteröity sivukantakirjaan
Seuraavien rotujen rekisteriin merkityt oriit ja tammat kuuluvat ristiinjalostusohjelmaan ja voivat tulla merkityksi pääkantakirjaan. Tämä edellyttää hevosen rotutyypillisyyden tarkastamisen ja toteamisen irlannincob rotumääritelmää vastaavaksi:

 The Irish Cob Part Bred

 The Irish Cob Crossbreed
 The Irish Piebald and Skewbald
 Skewbald and Piebald
 Irish Sport Horse
 The Gypsy Cob
 The Coloured Horse
 The Tinker
Seuraavista roduista ainoastaan tammat valikoidusti: the Shire, the Clydesdale ja the Welsh Cob. Näiden rotujen hevosten tulee olla alle 170cm, rotutyypillisyys tulee tarkastaa sekä tutkia rotujen hyödyt irlannincob jalostuksessa.

ICS pidättää oikeuden hyväksyä myös muihin rotuihin rekisteröityjä hevosia ristiinjalostusohjelmaan samoin perustein:

 hevonen on asian mukaisesti tunnistettu varsana ennen vieroittamista ja astutustodistus on esitetty
 mikäli varsaa ei ole tunnistettu emän vierellä, polveutuminen tulee vahvistaa DNA testein (oletettu emätamma)
 mikäli astutustodistusta ei ole, polveutuminen tulee vahvistaa DNA testein (oletettu isäori)

JALOSTUSNÄYTTELY JA –ARVIOINTI
Kaikissa jalostusnäyttelyluokissa hevoset jaetaan arvostelua varten raskaaseen ja keskiraskaaseen tyyppiin.

Tyyppi määräytyy luuston rakenteen mukaan ja vaikuttaa arviointikriteereihin, mm raskaan tyypin hevoselta vaaditaan runsaampi vuohiskarvoitus.

Toistaiseksi arviointi suoritetaan silmämääräisesti, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus saada kerätyksi riittävästi tietoja etusäären ympärysmitan, säkäkorkeuden ja tuomarin määrittämän tyyppiarvion suhteista ja kehittää näiden pohjalta tarkempi arviointimenetelmä.
Hevosista arvostellaan kaikissa näyttelyluokissa rotutyyppi (Excellence of breed type), yleisvaikutelma (Presence), ylälinja (Topline), pää ja suu (Head & mouth), kaula (Neck), säkä (Withers), lapa (Shoulders), selkä (Back), lautaset (Hindquarters), rinta (Chest), runko (Body), etujalat ja kaviot (Forelegs & feet), takajalat ja kaviot (Hind legs & feet), vuohiskarvoitus (Leg feathering), harja ja häntä (Mane and tail), sekä liikkeet käynnissä ja ravissa.

Liikkeiden tulee olla mekaniikaltaan moitteettomat ja rodulle tyypillisesti pyöreät ja rungon alla etenevät. Symmetrinen lievä melonta etujaloissa on sallittua. Erityisen toivottavaa on etujalkojen polven selkeä nostaminen ravissa, ns. "stepping action".
Kaikkia edellä mainittuja arvostelukohtia (yhteensä 16kpl) verrataan jalostusohjelman luvussa kolme esitettyyn rotumääritelmään.

Arvostelun pisteytys on yhdestä viiteen. Saadakseen jalostusarvosanan (koskee kaikkia Elite-arviointeja sekä G1 jaG2 -luokitusta), eläimen tulee täyttää arvostelukaavakkeen jokaiseen arvostelukohtaan merkitty pistemäärän alaraja.

Pelkkä yhteenlaskettujen pisteiden summa ei automaattisesti oikeuta jalostusarvosanaan. Tällä halutaan turvata rodulle luonteenomaisten erityispiirteiden säilyminen.
KOROTUS ELITE STALLION -LUOKKAAN
Pääkantakirjan tai sivukantakirjan perusrekisteriin rekisteröidyt oriit ovat kolme (3) vuotta täytettyään oikeutettuja osallistumaan jalostusnäyttelyihin ja niissä tarkastuksen kautta tavoittelemaan Irlannincobien “Elite” –luokkaa.

Päästäkseen ”Elite” –luokkaan oriit tulee tarkastaa vähintään kahden pätevän tuomarin toimesta. Orit arvostellaan edellä kuvatuin kriteerein. Oreilla kiinnitetään lisäksi erityistä huomiota arviointikohtaan "yleisvaikutelma" (Precence). Saadakseen jalostusarvosanan "Elite", orin tulee saada vähintään jokaiseen arvostelukohtaan merkitty G1-arvosanaan oikeuttavan pistemäärän alaraja oman tyyppinsä (heavy/medium) mukaisesti.

Lisäksi orista tulee toimittaa näyttelyn järjestäjälle eläinlääkärin todistus, jossa todetaan oriin olevan fyysisesti kykenevä toimimaan jalostusoriina. Eläinlääkärintodistuksessa tulee mainita poikkeamat mm. liikkeissä, kivesten kunnosta ja muusta mahdollisesti periytyvistä asioista.

Oriit, jotka eivät näyttelyssä tavoita “Elite” –luokkaa, jäävät perusrekisteriin ja ovat oikeutettuja yrittämään uudelleen “Elite” –statusta seuraavissa näyttelyissä.
KOROTUS ELITE MARE -LUOKKAAN
Pääkantakirjan perusrekisteriin merkityt tammat voivat kolme (3) vuotta täytettyään oikeutettuja osallistumaan jalostusnäyttelyihin ja niissä tarkastuksen kautta tavoittelemaan irlannincob “Elite” –luokkaa.

Tammat, jotka eivät näyttelyssä tavoita ”Elite” –luokkaa, jäävät perusrekisteriin ja ovat oikeutettuja yrittämään uudelleen “Elite” –statusta seuraavissa näyttelyissä.

Päästäkseen ”Elite” –luokkaan, tammat tulee tarkastataa vähintään kahden pätevän tuomarin toimesta. Tamman tulee saada vähintään jokaiseen arvostelukohtaan merkitty G1-arvosanaan oikeuttavan pistemäärän alaraja oman tyyppinsä (heavy/medium) mukaisesti.
5. JÄLKELÄISTEN KIRJAAMINEN
  • Mikäli isä on tunnettu, mutta asianmukaista astutustodistusta ei ole esitetty, polveutuminen tulee vahvistaa DNA-testein.
  • Mikäli emä on tunnettu, mutta varsaa ei ole tunnistettu emän vierellä, polveutuminen tulee vahvistaa DNA testein.
  • Mikäli perimä todetaan DNA-testillä, laboratorion antamat tunnistenumerot kaikille DNA-näytteille tulee kirjata kantakirjan tiedostoihin.
  • Kaikki pää- ja sivukantakirjan jalostusoriluokkiin hyväksytyt oriit tulee DNA-testata.
Kantakirjalla on lupa DNA-varmenteen käyttämisestä polveutumistietojen paikkansapitävyyden toteamiseksi ja täydentämiseksi sekä hevosten kantakirjaan merkitsemiskelpoisuuden varmistamiseksi (Evira/5287/0570/2018). Lupa on voimassa toistaiseksi.
6. TUNNISTUSASIAKIRJA
Tunnistusasiakirja on elinikäinen eli se myönnetään vain niille hevosille, joilla ei ole tunnistusasiakirjaa ennestään (käytännössä siis ensimmäistä kertaa tunnistettaville varsoille).
Polveutumistodistus ja tunnistuspiirros sisältyvät tähän asiakirjaan. (EU) 2015/262 Järjestön tulee varmistaa, että 1.7.2009 jälkeen kantakirjaan rekisteröidyllä hevosella on asennettu ISO standardin mukainen mikrosiru, jonka numero merkitään tunnistusasiakirjaan sekä ainutkertainen rekisterinumero UELN (Unique Equine Life Number). Lisätietoja järjestelmästä www.ueln.net.
Eläimellä tulee olla nimi. Kahta samannimistä ei tule olla kantakirjan sisällä. Kasvattaja voi lisätä hevosen nimen liitteeksi oman kasvattajanimen. Kasvattajan tulee selvittää, ettei valittu nimi ole ennestään käytössä.
7. YHTEEN TAI USEAMPAAN KANTAKIRJAAN MERKITTY SUKUPUU

Hyväksyttyyn irlannincob-kantakirjaan merkityt hevoset tulee tarvittaessa merkitä vastaavaan sektioon ja luokkaan toisessa hyväksytyssä irlannincob-kantakirjassa.

Kun jalostusjärjestö merkitsee kantakirjaansa irlannincobin, joka on jo merkitty toisen jalostusjärjestön perustamaan kantakirjaan, siitä merkitään tunnistusasiakirjaan merkityn nimen ja polveutumistietojen lisäksi tunnistusnumero, joka sille on osoitettu asetuksen (EU) 2016/429 nojalla sekä transponderikoodi, mikäli se hevosen tunnistuskontrollissa osoittautuu yhtäpitäväksi tunnistusasiakirjaan merkittyjen tietojen kanssa.

Teuraskiellon (EU) 2015/262 jalostusjärjestö merkitsee tunnistusasiakirjaan vain, kun hevoselle myönnetään passin kaksoiskappale tai omistaja itse ilmoittaa teuraskiellosta. Jos tunnistustilanteessa havaitaan ristiriitoja tunnistusasiakirjan kanssa, hevosta ei oteta kantakirjaan, vaan asia jätetään viranomaisen valvottavaksi.
8. KASVATTAJAN TASAVERTAINEN KOHTELU
Kasvattajia kohdellaan tasavertaisesti. Eläimet, jotka täyttävät Komission päätöksen (EU) 2016/1012 mukaiset vaatimukset ovat oikeutettuja tulla merkityksi irlannincobkantakirjan rekisteriin.
9. MAANTIETEELLINEN ALUE JOLLA JALOSTUSOHJELMAA TOTEUTETAAN SUOMEN IRLANNINCOBYHDISTYS - FSIC RY toteuttaa hyväksyttyä jalostusohjelmaansa Suomessa, Virossa, Latviassa. Liettuassa, Puolassa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Espanjassa.