SUOMEN IRLANNINCOBYHDISTYS – FSIC RY:N HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ IRLANNINCOB- JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

Irlannincob-rodun jalostusohjesääntö on vahvistettu ja hyväksytty Irlannissa 2008. Suomessa kantakirjan hyväksymä ja käyttämä jalostusohjesääntö on suora käännös alkuperäisestä jalostusohjesäännöstä.

1. IRLANNINCOB KANTAKIRJAA PITÄVÄN JÄRJESTÖN PÄÄMÄÄRÄ

Irlannincob kantakirjaa pitävän järjestön päämäärä on suojella, säilyttää ja parantaa irlannincob-rodun perinteistä, alkuperäistä irlantilaista muotoa ja tyyppiä seuraavin keinoin

  • Tekemällä rotutarkastuksia ja kirjaamalla sen perusteella hevoset sivukantakirjaan (Supplementary Section)
  • Tarkastamalla pääkantakirjaan (Main Section) sekä sivukantakirjaan (Supplementary Section) merkittyjä oreja ja arvioimaan näiden kelpoisuutta osallistua erilliseen jalostusohjelmaan.
  • Järjestämällä näyttelyitä rodun tunnettavuuden lisäämiseksi

2. KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Suojella ja säilyttää irlannincob-rodun perinteinen tyyppi: pieni, voimakas ja rakenteeltaan tiivis kylmäverihevonen. Irlannincob luokitellaan työ/vetohevoseksi (vastakohtana vaunuhevoselle, joka voi olla rakenteeltaan lämminverityyppinen). Tämä luokittelu takaa, että rodun ei sallita kehittyä luustoltaan kevytrakenteiseksi. Tyypin keveneminen voi johtaa myös toisen luonteenomaisen piirteen, runsaan vuohiskarvoituksen häviämiseen.

Vaikka rotu luokitellaan työhevostyyppiseksi, jalostusjärjestöjen tulee huolehtia myös siitä että rotu säilyttää luontaisen eloisuuteensa ja sopivuutensa monenlaisiin harrastustarkoituksiin, kuitenkin niin, että kylmäverirodulle tyypillinen rauhallinen ja ystävällinen luonne säilyy.

3. RODUN LUONTEENOMAISET PIIRTEET

ROTUMÄÄRITELMÄ

YLEISVAIKUTELMA - Irlannincob on yleisilmeeltään tiivisrakenteinen ja voimakas hevonen, jolla on suuret luut ja runsaat lihakset. Se on käyttötarkoitukseltaan hyvä yleishevonen. Yksilöjen väliset erot rotevuudessa voivat olla suuria. Irlannincob on rakenteeltaan sopusuhtainen, rungoltaan neliömäinen, ryhdikkäästi seisova ja vaikuttavan näköinen.

YLÄLINJA - Pää on voimakkaan, kaareutuvan ja hyvin kiinnittyneen kaulan ylpeästi kannattelema. Kaulan linja jatkuu yli hyvin muodostuneen sään ja päättyy selän etuosaan. (Tämän piirteen tulee olla erityisen selkeäoreilla). Lihaksikas selkä on lyhyt, suora ja kohti lonkkaa aavistuksen ylöspäin kalteva. (Selkäranka ja/tai lonkkaluut eivät saa erottua). Ristiselkä on melko korkea, lautasten päältä erityisen lihaksikas ja lihakset toisistaan selväpiirteisesti erottuvat. Selkärangan kaltevuus lautasilta häntään ei saa olla liiallinen. Häntä kiinnittyy melko ylös jatkaen pyöreiden lautasten linjaa.

LUUSTO - Irlannincobit luokitellaan luustoltaan keskiraskaisiin, tai raskaisiin. (Poikkeuksia tästä voidaansallia vain tammoilla ja ruunilla)

LIIKKEET - Irlannincob liikkuu näyttävästi. Värien kirjo, runsaat jouhet ja vuohiskarvat lisäävät näyttävyyttä.

LUONNE - Irlannincob on luonteeltaan lauhkea, oppivainen ja halukas miellyttämään. Hyvä irlannincob on seurallinen, rauhallinen ja ystävällinen sekä ihmisiä että toisia eläimiä kohtaan. Agressiivinen ja uhkaileva käytös, kuten luimistelu, potkiminen, pureminen ja näyttelykehässä esittäjän hallinnasta riistäytyminen johtaa hylkäämiseen rotuunottotilanteessa.

KORKEUS - alle 170 cm

PÄÄ - Pää on suora ja komea sekä sopusuhtainen muuhun hevoseen nähden. Otsa on leveä ja turpa, leukaperät sekä posket ovat selväpiirteiset ja runsaat.

SUU - Hevosella tulee olla tasapurenta.

SILMÄT - Silmät ovat pyöreät, avoimet ja arkailemattomat ja sijaitsevat selkeästi erillään.

KORVAT - Korvat ovat sievät ja hyvin kiinnittyneet.

KAULA - Kaula on tanakka ja hyvin lihaksikas, muttei liian lyhyt. (Orilla kaulan tulee olla erityisen lihaksikas ja kaareva.)

LAPA - Lapa on suuri, voimakas ja viisto.

SÄKÄ - Säkä on keskisuuri ja hyvin lihaksikas.

RINTA - Rinta on voimakas, ja hyvin lihaksikas, muttei liian leveä tai kapea.

SELKÄ - Selkä on lyhyt, suora ja lihaksikas (selkäranka ei saa näkyä) ja se kaartuu hienoisesti ylöspäin kohti lonkkaa.

TAKAOSA - Takaosa on täyteläinen ja pyöreä. Lautaset ovat leveät ja ristiselkä korkea ja lihaksikas. Reisi on hyvin vahva ja lihaksikas, koipi vahva, pitkähkö ja liittyy voimakkaaseen, melko suoraan kintereeseen.

RUNKO - Runko on lyhyt, tiivis ja tynnyrimäinen.

ETUJALAT -Etujalat ovat voimakkaat eikä liian lyhyet. Kyynärvarsi on voimakas, hyvän mittainen ja sääri vankkaluinen ja leveä.

ETUPOLVET JA KINNERNIVELET - Etupolvet ja kinnernivelet ovat hyvin kehittyneet ja luustoltaan runsaat, kuitenkin suhteessa hevosen kokoon.

VUOHISET - Vuohisnivelet ovat kooltaan sopusoinnussa hevosen muiden nivelten kanssa. Vuohisten tulee olla riittävän, mutta ei liian pitkät. (pysty tai vento vuohinen katsotaan virheeksi.)

KAVIOT - Kaviot ovat hyvän muotoiset ja kooltaan hevosen rakenteeseen ja painon kantamiseen sopivat.

VUOHISKARVAT - Runsas vuohis/jalkakarvoitus on rodun ominaispiirre, erityisen runsas se on raskaammilla irlannincobeilla. Keskiraskailla hevosilla vuohiskarvojen määrä voi vaihdella huomattavasti. Vuohiskarvoitus alkaa polven ja kintereen takaa ja päättyy paksuun kavion kannat peittävään karvoitukseen. Jalan etupuolella karvoitus alkaa vähintään ruununrajasta ja peittää kavion.

HARJA JA HÄNTÄ - Harja ja häntä ovat runsasjouhiset ja näyttävät. Niiden tulisi kasvaa maksimipituuteensa.

LIIKKEET - Liikkeet ovat terveet ja ilman merkkejä perinnöllisistä vioista

VÄRI - Sallitut värit:

 • Yksiväriset, (tumma- ja punaruunikot, rautiaat, voikot ja kimot), joilla on valkoisia merkkejä
 • Merkit mitataan prosentteina lukuunottamatta päätä, jalkoja ja vatsan alusta.
 • Kaikki kirjavat
 • Ei sallittu väri: albiino

4. KANTAKIRJAN OSAT

Kantakirja jakautuu pääkantakirjaan ja sivukantakirjaan (main section / supplementary section)

PÄÄKANTAKIRJA

 • Jalostusoriit (Main Elite Stallion Class)
 • Oriit, jotka ovat rekisteröity pääkantakirjan perusrekisteriin (Main Basic Register) ja erikseen hyväksytty
 • jalostukseen.
 • Jalostustammat (Main Elite Mare Class)
 • Tammat, jotka ovat rekisteröity pääkantakirjan perusrekisteriin ja erikseen hyväksytty jalostukseen.

Pääkantakirjan perusrekisteri (Main Basic Register)

Luokka 1A Orit, tammat ja ruunat joiden isä on Maine Elite tai Supplementary Elite luokassa ja emä on Main Elite luokassa.

Luokka 1B Orit, tammat ja ruunat joiden isä on Maine Elite luokassa tai Supplementary Elite luokassa ja emä Main Basic tai Supplementary Basic rekisterissä.

Luokka 2A Orit, tammat ja ruunat joiden isä on Main Basic tai Supplementary Basic rekisterissä ja emä Main Elite luokassa.

Luokka 2B Orit, tammat ja ruunat joiden isä on Main Basic tai Supplementary Basic rekisterissä ja emä Main Basic rekisterissä tai Supplementary Basic rekisterissä.

RISTIIN JALOSTUSOHJELMA

Oriit ja tammat alla listatuista roduista, jotka ovat erikseen valittu ristiin jalostusohjelmaan.

SIVUKANTAKIRJA

Jalostusoriit (Supplementary Elite Stallion Class)

Sivukantakirjan perusrekisteriin (Supplementary Basic Register) rekisteröidyt oriit, jotka on erikseen hyväksytty jalostukseen.

Sivukantakirjan perusrekisteri

Oriit, tammat ja ruunat, joita ei voida merkitä pääkantakirjaan puutteellisten polveutumistietojen vuoksi, mutta joiden on tarkastuksessa todettu täyttävän irlannincobin rotumääritelmän.

KANTAKIRJAAMISEN PERUSTEET

Hevonen voidaan merkitä pääkantakirjaan seuraavissa tapauksissa

 • molemmat vanhemmat on rekisteröity pääkantakirjaan
 • molemmat vanhemmat on rekisteröity sivukantakirjaan tai
 • toinen vanhemmista on rekisteröity pääkantakijaan ja toinen on rekisteröity sivukantakirjaan
 • Seuraavien rotujen rekisteriin merkityt oriit ja tammat kuuluvat

ristiinjalostusohjelmaan ja voivat tulla merkityksi pääkantakirjaan. Tämä edellyttää hevosen rotutyypillisyyden tarkastamisen ja toteamisen irlannincob rotumääritelmää (Supplementary rekisteri) vastaavaksi.

The Irish Cob Part Bred

The Irish Cob Crossbreed

The Irish Piebald and Skewbald

Skewbald and Piebald

Irish Sport Horse

The Gypsy Cob

The Coloured Horse

The Tinker

Seuraavista roduista ainoastaan tammat valikoidusti: The Shire, the Clydesdale ja the Welsh Cob.

Näiden rotujen hevosten tulee olla alle 170cm rotutyypillisyys tulee tarkastaa sekä tutkia rotujen hyödyt irlannincob-jalostuksessa. ICS pidättää oikeuden hyväksyä myös muihin rotuihin rekisteröityjä hevosia ristiinjalostusohjelmaan samoin perustein.

- hevonen on asian mukaisesti tunnistettu varsana ennen vieroittamista ja astutustodistus on esitetty

- mikäli varsaa ei ole tunnistettu emän vierellä, polveutuminen tulee vahvistaa DNA testein (oletettu emätamma)

- mikäli astutustodistusta ei ole, polveutuminen tulee vahvistaa DNA testein (oletettu isäori)

KOROTUS ELITE STALLION -LUOKKAAN

Pääkantakirjan tai sivukantakirjan perusrekisteriin rekisteröidyt oriit ovat kaksi (2) vuotta täytettyään oikeutettuja osallistumaan jalostusnäyttelyihin ja niissä tarkastuksen kautta tavoittelemaan Irlannincob “Elite” –luokkaa.

Oriit, jotka eivät näyttelyssä tavoita “Elite” –luokkaa, jäävät perusrekisteriin ja ovat oikeutettuja yrittämään uudelleen “Elite” –statusta seuraavissa näyttelyissä.

Päästäkseen ”Elite” –luokkaan oriit tulee tarkastaa vähintään kahden pätevän tuomarin toimesta sekä toimittaa näyttelyn järjestäjälle eläinlääkärin todistus, jossa todetaan oriin olevan fyysisesti kykenevä toimimaan jalostusoriina. Eläinlääkärintodistuksessa tulee mainita poikkeamat mm. liikkeissä, kivesten kunnosta ja muusta mahdollisesti periytyvistä asioista.

KOROTUS ELITE MARE -LUOKKAAN

Pääkantakirjan perusrekisteriin merkityt tammat voivat kaksi (2) vuotta täytettyään oikeutettuja osallistumaan jalostusnäyttelyihin ja niissä tarkastuksen kautta tavoittelemaan irlannincob “Elite” –luokkaa.

Tammat, jotka eivät näyttelyssä tavoita ”Elite” –luokkaa, jäävät perusrekisteriin ja ovat oikeutettuja yrittämään uudelleen “Elite” –statusta seuraavissa näyttelyissä. Päästäkseen ”Elite” –luokkaan, tammat tulee tarkastastaa vähintään kahden pätevän tuomarin toimesta.

5. JÄLKELÄISTEN KIRJAAMINEN

 • Mikäli isä on tunnettu, mutta asianmukaista astutustodistusta ei ole esitetty, polveutuminen tulee vahvistaa DNA-testein.
 • Mikäli emä on tunnettu, mutta varsaa ei ole tunnistettu emän vierellä, polveutuminen tulee vahvistaa DNA testein.
 • Mikäli perimä todetaan DNA-testillä, laboratorion antamat tunnistenumerot kaikille DNA-näytteille tulee kirjata kantakirjan tiedostoihin.
 • Kaikki pää- ja sivukantakirjan jalostusoriluokkiin hyväksytyt oriit tulee DNA-testata.

6. TUNNISTUSASIAKIRJA, HEVOSPASSI

Kaikille kantakirjaan viedyille hevosille myönnetään tunnistusasiakirja (hevospassi). Polveutumistodistus ja tunnistuspiirros sisältyvät tähän asiakirjaan (EU 504/2008).

Järjestön tulee varmistaa, että 1.7.2009 jälkeen kantakirjaan rekisteröidyllä hevosella on asennettu ISO standardin mukainen mikrosiru, jonka numero merkitään tunnistusasiakirjaan sekä ainutkertainen rekisterinumero UELN (Unique Equine Life Number). Lisätietoja järjestelmästä HYPERLINK "http://www.ueln.net" www.ueln.net.

Eläimellä tulee olla nimi. Kahta saman nimistä ei tule olla kantakirjan sisällä. Kasvattaja voi lisätä hevosen nimen liitteeksi oman kasvattajanimen. Kasvattajan tulee varmistaa ettei valittu nimi ole ennestään käytössä.

7. YHTEEN TAI USEAMPAAN KANTAKIRJAAN MERKITTY SUKUPUU

Hyväksyttyyn Irlannincob kantakirjaan merkityt hevoset tulee tarvittaessa merkitä vastaavaan sektioon ja luokkaan toisessa hyväksytyssä irlannincobkantakirjassa.

8. KASVATTAJAN TASAVERTAINEN KOHTELU

Kasvattajia kohdellaan tasavertaisesti. Eläimet, jotka täyttävät Kommission päätöksen 96/78/EC mukaiset vaatimukset ovat oikeutettuja tulla merkityksi irlannincobkantakirjan rekisteriin.