Rahapalkinnot

Koska kantakirjan tehtävä on tukea suomalaista kasvatustyötä eikä kasvattajapalkintoa ole onnistuttu jakamaan vuosittain, on päätetty siirtää raha muuhun käyttöön v.2018 alusta.

50€ per pää maksetaan kasvattajapalkinnon sijaan jokaiselle 1-2 vuotiaalle, joka saavuttaa kantakirjan jalostusnäyttelyssä 1 palkinnon. Näin toivottavasti saadaan raha jaettua useammalle ja tasaisemmin.

Rahapalkinnosta 30% maksetaan kasvattajalle ja 70% omistajalle. Palkinnot maksetaan kerran vuodessa näyttelykauden päätyttyä. Rahapalkinnolla palkitaan ainoastaan Suomessa syntyneet ja Suomen kantakirjaan rekisteröidyt hevoset.

Huolehdithan siis, että omistajanvaihdokset yms. ovat ajan tasalla ja oikein.

KASVATTAJAPALKINTO

Kasvattajalle, jonka 

  • Suomessa syntyneistä, jalostusohjesäännön mukaan polveutuvista, Suomen irlannincobkantakirjaan rekisteröidyistä irlannincobeista on kuluneen vuoden aikana vähintään 3 kpl palkittu ensimmäisellä palkinnolla Suomen irlannincobkantakirjan järjestämissä näyttelyissä, myönnetään Suomen Irlannincobyhdistys - FSIC ry:n vuosittainen kasvattajapalkinto.

  • Sama kasvattaja voi saada palkinnon toistuvasti. Esitettävien hevosten ryhmässä ei kuitenkaan tule olla yhtä hevosta enempää edellisiin palkintoihin oikeuttaneesta ryhmästä. 
  • Palkinnon kokonaissumma on 350 €, josta 200 € luovutetaan kasvattajalle ja 50 € enintään kunkin kolmen (3) hevosen omistajalle. Mikäli hevoset ovat kasvattajan hallinnassa palkintoa jaettaessa, maksetaan koko summa kasvattajalle.

    Hevosen hallintasuhde tarkistetaan ennen palkinnon luovuttamista. 
  • Palkinnot julkistetaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.Palkintoa on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Suomen Irlannincobyhdistys - FSIC ry