HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 5.12.2018

Rekisterinpitäjä

Suomen irlannincobyhdistys - FSIC ry

Yhteyshenkilö henkilörekisteriasoissa

Jäsensihteeri

Maria Degerman (maria.degerman@meininki.net)

Rekisterin nimi

Suomen irlannincobyhdistys - FSIC ry jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin ylläpito ja säilytys.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan jäsenistä

jäsennumero
nimi
osoite
puhenlinnumero
sähköpostiosoite

Yksittäisen jäsenen tietoja ei luovuteta kysyjille.

Rekisteritietojen kerääminen

Rekisteritietojen lähteenä ovat jäsenanomuksessa olleet tiedot ja näihin mahdollisesti myöhemmin tehdyt lisäykset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojen luovutus rekisteristä

Suomen irlannincobyhdistys - FSIC ry voi luovuttaa rekisteristä tietoja viranomaisille sen mukaan mitä laissa säädetään viranomaisten tietojensaantioikeudesta. Rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia taikka mielipide- tai markkinatutkimuksia varten.

Rekisterin suojaus

Jäsenrekisterin ylläpito on suojattu salatulla yhteydellä. Vain Suomen irlannincobyhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalla on pääsy rekisterin ylläpitotietoihin. Muilla henkilöillä ei ole pääsyä rekisteriin.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot rekisteristä Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti.

Rekisteritietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan tiedon mikäli tieto on ilmeisen virheellinen. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan jäsenrekisterin listauksesta kun jäsenyyden päättymisestä on aikaa yksi (1) vuosi.