SUOMEN IRLANNINCOBYHDISTYKSEN KANTAKIRJA

Kantakirja on jalostukseen hyväksyttyjen hevosten rekisteri.

Kantakirjatiedostoon kootaan oreista ja tammoista monipuolista tietoa kasvattajia varten, tavallisimmin tiedot hevosten polveutumisesta, suorituskyvystä, rakenteesta, terveydestä, kestävyydestä, liikkeistä ja luonteesta. Hevosten ja ponien kantakirjat ovat yleensä maa- ja rotukohtaisia.

Hevosen tai ponin on täytettävät tietyt kriteerit tullakseen hyväksytyksi kantakirjaan. Tällä pyritään siihen, että jalostukseen käytettäisiin vain rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja muutoinkin hyvälaatuisia yksilöitä.

Jalostukseen tarjottavien yksilöiden arviointi tapahtuu näyttelyissä. Näyttelyin ohjatun hevosjalostuksen tarkoituksena on parantaa hevosten perinnöllistä laatua. Tavoitteena ovat käyttötarkoitukseensa hyvin sopivat, suorituskykyiset ja terveet hevoset. Mitä parempia hevoset ovat, sitä suurempi on niiden kysyntä ja sitä paremmin voi koko hevostalous.

Jalostustavoite määritetään jalostusohjesäännössä.