SUOMEN IRLANNINCOBYHDISTYS
- FSIC RY

YHDISTYKSEN HALLITUS 2017-2021

PUHEENJOHTAJA
Näyttelytoimikunta

Rotutarkastaja


Mia Kvick
Karsikkotie 1 G
05840 Hyvinkää
p. 045-1276547
miakvick@hotmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
(också på svenska)
Kilpailutoimikunta
Uudenmaan aluejaos

Pia Nyholm
Kämnerintie 6 B
00750 Helsinki
p.050-3482145
pia-maria.nyholm@kotiposti.net
SIHTEERI
Lehtitoimikunta
Myyntituotteet
Maria Mäntykoski
Luomantie 72
61100 Peräseinäjoki
p.050-4024889
maria.mantykoski@gmail.com
Kantakirja
2.grade tuomari

Kristiina Parkkila
Aholantie 90
27740 Voitoinen
p.050-5426761
kristiina.parkkila@pp.inet.fi
Pohjanmaan aluejaos Jaakko Kuoppala
Ekotie 1227
62340 Kuoppa
p.050-3303002
jaakko.kuoppala@netti.fi
Rahastonhoitaja (också på svenska)
Rekisteröinti- ja omistajanmuutosasiat
Tiina Saranpää
Kittholmantie 24
68910 Pännäinen
p.050-5702564
tiina.saranpaa@multi.fi
Kantakirjan johtoryhmä


Kristiina Parkkila Kantakirjan johtaja 2.grade rotutuomari rotutarkastaja

kristiina.parkkila@pp.inet.fi p.0505426761
Kristiina Peltonen
1.grade rotutuomari
rotutarkastaja
kristiina.m.peltonen@saunalahti.fi p.0400505644
Tiina Saranpää
rekisteröijä
tiina.saranpaa@multi.fi p.0505702564
Mia Kvick
rotutarkastaja
miakvick@hotmail.com p.0451276547
Heidi Savela
2.grade rotutuomari
rotutarkastaja
havienta@gmail.com p.0505420248
Petra Rimpinen
2.grade rotutuomari
rotutarkastaja rekisteröijä harj.
whites.tinkers@gmail.com p.0452708066