TUNNISTUSASIAKIRJAN MYÖNTÄMINEN

KANTAKIRJALLE LÄHETETTÄVÄT ASTUTUS-JA SYNTYMÄILMOITUKSET

Ilmoita näillä lomakkeilla orin astumistiedot sekä syntyneen varsan tiedot kantakirjalle.Suosittelemme kuitenkin ensisijaisesti käyttämään sähköistä lomaketta.

Orin omistajan tulee lähettää kantakirjalle tiedot kaikista orin astutuksista/siemennyksistä vuosittain 30.11. mennessä.


Astutusilmoituksen tehtävänä on todistaa oriin astuneen ilmoitettu tamma ja toimia ennakkoilmoituksena seuraavana vuonna syntyvistä varsoista.

Syntymäilmoitus toimii varsan rekisteröintihakemuksena ja ilmoituksena syntyneestä varsasta ja ilmoituksen toimittamisajankohta vaikuttaa Ruokaviraston laskuttamaan hintaan.


Tunnistaja määrittelee reittinsä ja aikataulunsa pitkälti tulleiden syntymäilmoitusten mukaan. Hinnan lisäksi on myös siis tunnistuksen kannalta tärkeää, että syntymäilmoitukset toimitetaan ajoissa. Irlannincobyhdistyksen tunnistajan käynti toimenpiteineen ja matkakuluineen kuuluuvat tunnistusasiakirjan hintaan.


PAPERINEN SYNTYMÄILMOITUS


Tästä linkistä löydät tarvittaessa myös lomakkeet tamman ja oriin omistajan välisiin sopimuksiin.


Tilanteessa, jossa käytetään muuta tunnistajaa esimerkiksi eläinlääkäriä: