TUNNISTUSASIAKIRJAN MYÖNTÄMINEN

KANTAKIRJALLE LÄHETETTÄVÄT ASTUTUS-JA SYNTYMÄILMOITUKSET

Ilmoita näillä lomakkeilla orin astumistiedot sekä syntyneen varsan tiedot kantakirjalle.

Orin omistajan tulee lähettää kantakirjalle tiedot kaikista orin astutuksista/siemennyksistä vuosittain 30.11. mennessä.


Astutusilmoituksen tehtävänä on todistaa oriin astuneen ilmoitettu tamma ja toimia ennakkoilmoituksena seuraavana vuonna syntyvistä varsoista.

Syntymäilmoitus toimii varsan rekisteröintihakemuksena ja ilmoituksena syntyneestä varsasta ja ilmoituksen toimittamisajankohta vaikuttaa Ruokaviraston laskuttamaan hintaan.


Tunnistaja määrittelee reittinsä ja aikataulunsa pitkälti tulleiden syntymäilmoitusten mukaan. Hinnan lisäksi on myös siis tunnistuksen kannalta tärkeää, että syntymäilmoitukset toimitetaan ajoissa. Irlannincobyhdistyksen tunnistajan käynti toimenpiteineen ja matkakuluineen kuuluuvat tunnistusasiakirjan hintaan.


KANTAKIRJALLE LÄHETETTÄVÄT ASTUTUS-JA SYNTYMÄILMOITUKSET

Tästä linkistä löydät tarvittaessa myös lomakkeet tamman ja oriin omistajan välisiin sopimuksiin.


Tilanteessa, jossa käytetään muuta tunnistajaa esimerkiksi eläinlääkäriä:


Tunnistusasiakirjan hinta


Ruokavirasto laskuttaa hevoseläimen tunnistusasiakirjan myöntämisestä kiinteää maksua seuraavasti: (alk. 1.1.2022)

1) 166 euroa, mikäli hevonen ilmoitetaan kantakirjattavaksi yhden (1) kuukauden kuluessa syntymästä ja kantakirjaamista varten tarvittavat asiakirjat on toimitettu 10 kuukauden kuluessa syntymästä.

2) 196 euroa, mikäli varsa ilmoitetaan kantakirjattavaksi syntymävuoden loppuun mennessä ja kantakirjaamista varten tarvittavat asiakirjat on toimitettu 10 kuukauden kuluessa syntymästä

3) 286 euroa, mikäli varsa ilmoitetaan kantakirjatavaksi edellä mainittua myöhemmin tai kantakirjaamista varten tarvittavia asiakirjoja ei ole toimitettu 10 kuukauden kuluessa syntymästä.Livsmedelsverket tar ut en fast avgift för utfärdandet av ett hästidentifieringsdokument enligt följande:

1) 166 euro, om hästen deklareras för stambokföring inom en månad efter födseln och de handlingar som krävs för stambokföring har lämnats in inom 12 månader efter födseln

2) 196 euro om fölet förklaras som stambokföring vid slutet av födelseåret och de handlingar som krävs för
stambokföring har lämnats in inom 12 månader efter födseln

3) 286 euro om fölet förklaras som stambokföring senare än ovan eller

de handlingar som krävs för stambokföring inte har lämnats

Lisää ajankohtaista tietoa voit lukea Ruokaviraston sivuilta.