PSSM

PSSM, eli Polysaccharide Storage Myopathy on periytyvä aineenvaihduntaan liittyvä geeni, joka voi aktivoituessaan aiheuttaa hevosille lihasten toimintahäiriöitä erityisesti rasituksessa. Oireet muistuttavat tilaa, jota aiemmin kutsuttiin lannehalvaukseksi. Sairautta aiheuttavaa geeniä esiintyy kaikissa hevosroduissa vaihtelevassa määrin.

Oireisella PSSM-geenin kantajalla lihassolujen hiilihydraattiaineenvaihdunta on häiriintynyt, jolloin lihaksiin muodostuu glykogeenia ja/tai polysakkaridia epänormaaleja määriä. Kun hevosen elimistö ei pysty käyttämään tätä epänormaalisti muodostunutta ainetta energianlähteenä, syntyy energian puutetta ja se johtaa lihasten toimintahäiriöihin rasituksessa.

PSSM - geeniä löytyy kahta testattavaa tyyppiä:

yleisemmän, 1- tyypin geenissä (PSSM1) hevoselta löytyy testatessa geenimutaatio.

2- tyypin geenissä (PSSM2) mutaatiota ei löydy,
mutta lihassolunäytteestä voidaan tavata sairaudelle tyypilliset muutokset.

Geenitestillä löydetään siis vain PSSM1 - geeniä kantavat hevoset.
PSSM2-geenin toteamiseksi tarvitaan aina lihaksesta otettava näyte. Viimeisimmän tiedon mukaan eri PSSM-tyyppejä on 27 eikä testeistä ole tietoakaan.

Geenitestillä voidaan selvittää myös onko hevonen PSSM1 hetero-
vai homotsygoottinen. Heterotsygoottistä geeniä kantava hevonen on saanut tautia kantavan geenin vain toiselta vanhemmistaan ja toinen on ollut terve, kun taas homotsygoottisen hevonen on perinyt geenin molemmilta vanhemmiltaan. Tutkimustulokset osittaisivat heterotsygoottisten hevosten oireilevan vähemmän. Asialla on merkitystä paitsi hevosen omistajalle myös jalostamisen näkökulmasta.

PSSM-geeniä kantava hevonen voi silti olla hyvä, terve käyttöhevonen.

Useimmat pysyvät oireettomina hyvällä, vähäsokerisella ruokavaliolla ja säännöllisellä liikunnalla.

Hevoset voidaan tällä hetkellä jaotella seuraavasti:

n/n = negatiivinen, terve hevonen

n/P1 = heterotsygoottinen, PSSM1-geenin 50% kantaja

P1/P1 = homotsygoottinen, PSSM1-geenin 100% kantaja

Koska tautia kantava geeni näyttäisi olevan melko yleinen
irlannincob-rodulla, kaikkien PSSM-geeniä kantavien hevosten sulkeminen jalostuksesta saattaisi johtaa muihin, ehkä vielä vaikeammin ratkaistaviin ongelmiin.

Alkuperäkantakirjan jalostusohjesäännössä ei ole linjausta PSSM1-geenin vaikutuksesta hevosen jalostamiseen.

Suomen irlannincob-kantakirja on päätynyt suosittelemaan seuraavaa käytäntöä:


Todettu n/P1 ei sulje hevosta pois jalostuksesta, mutta on suositeltavaa rajoittaa sen käyttöä. n/P1- tyypin hevosta on suositeltava jalostaa ainoastaan n/n -tyypin hevosen kanssa.


Kahden n/P1 -tyypin hevosen jalostaminen ei ole missään olosuhteissa suositeltavaa.


Kaikki P1/P1 -tyypin hevoset on suositeltava sulkea kokonaan pois jalostuksesta.


PSSM-geenin testaaminen on hevosen omistajan vastuulla. Vastuullinen kasvattaja selvittää harkitsemansa jalostusyhdistelmän tilanteen PSSM-geenin suhteen.

Vastuullinen orin omistaja pitää jalostukseen tarjoamansa orin terveystiedot avoimesti esillä, sitä ei pitäisi joutua erikseen tiedustelemaan.

Kantakirja seuraa PSSM-geenistä tehtäviä tutkimuksia ja muuttaa jalostusohjeistustaan tarvittaessa.

Testin voit teettää seuraavissa paikoissa

Laboratoriopalvelut MOVET

http://www.movet.fi/palvelut/hevosten-omistajille/

Animal Genetics UK (myös dna-profiilit, väritestit yms.)