PSSM, eli Polysaccharide Storage Myopathy on periytyvä aineenvaihduntasairaus, joka aiheuttaa hevosille lihasten toimintahäiriöitä erityisesti rasituksessa. Oireetmuistuttavat tilaa, jota aiemmin kutsuttiin lannehalvaukseksi. Sairautta esiintyy kaikissa hevosroduissa vaihtelevassa määrin.

PSSM-taudissa lihassolujen hiilihydraattiaineenvaihdunta on häiriintynyt, jolloin lihaksiin muodostuu glykogeenia ja/tai polysakkaridia epänormaaleja määriä. Kun hevosen elimistö ei pysty käyttämään tätä epänormaalisti muodostunutta ainetta energianlähteenä, syntyy energian puutetta ja se johtaa lihasten toimintahäiriöihin rasituksessa.

PSSM - sairautta löytyy kahta testattavaa tyyppiä:

yleisemmän, 1- tyypin sairaudessa (PSSM1) hevoselta löytyy testatessa geenimutaatio.

2- tyypin sairaudessa (PSSM2) mutaatiota ei löydy,
mutta lihassolunäytteestä tavataan sairaudelle tyypilliset muutokset.

Geenitestillä löydetään siis vain PSSM1 -hevoset,
PSSM2: toteamiseksi tarvitaan aina lihaksesta otettava näyte. Viimeisimmän tiedon mukaan eri PSSM-tyyppejä on 27 eikä testeistä ole tietoakaan.

Geenitestillä voidaan selvittää myös onko hevonen PSSM1 hetero-
vai homotsygoottinen. Heterotsygoottinen hevonen on saanut tautia kantavan geenin vain toiselta vanhemmistaan ja toinen on ollut terve, kun taas homotsygoottisen hevonen on perinyt taudin molemmilta vanhemmiltaan. Tutkimustulokset osittaisivat heterotsygoottisten hevosten oireilevan vähemmän
ja vastaavan hoitoihin paremmin. Asialla on merkitystä paitsi hevosen omistajalle myös jalostamisen näkökulmasta.

Hevoset voidaan tällä hetkellä jaotella seuraavasti:

n/n = negatiivinen, terve hevonen

n/P1 = heterotsygoottinen, PSSM-sairas

P1/P1 = homotsygoottinen, PSSM-sairas

Koska tautia kantava geeni näyttäisi olevan melko yleinen
irlannincob-rodulla, kaikkien P1-sairaiden hevosten sulkeminen jalostuksesta saattaisi johtaa muihin, ehkä vielä vaikeammin ratkaistaviin ongelmiin.


Alkuperäkantakirjan jalostusohjesäännössä ei ole linjausta PSSM1-sairauden vaikutuksesta hevosen jalostamiseen.

Suomen irlannincob-kantakirja on päätynyt suosittelemaan seuraavaa käytäntöä:


Todettu n/P1 ei sulje hevosta pois jalostuksesta, mutta on suositeltavaa rajoittaa sen käyttöä. n/P1- tyypin hevosta on suositeltava jalostaa ainoastaan n/n -tyypin hevosen kanssa.


Kahden n/P1 -tyypin hevosen jalostaminen ei ole missään olosuhteissa suositeltavaa.


Kaikki P1/P1 -tyypin hevoset on suositeltava sulkea kokonaan pois jalostuksesta.


PSSM-sairauden testaaminen on hevosen omistajan vastuulla. Vastuullinen kasvattaja selvittää harkitsemansa jalostusyhdistelmän tilanteen PSSM-sairauden suhteen.

Vastuullinen orin omistaja pitää jalostukseen tarjoamansa orin terveystiedot avoimesti esillä, sitä ei pitäisi joutua erikseen tiedustelemaan.

Kantakirja seuraa PSSM-sairaudesta tehtäviä tutkimuksia ja muuttaa jalostusohjeistustaan tarvittaessa.

Testin voit teettää seuraavissa paikoissa

Laboratoriopalvelut MOVET

http://www.movet.fi/palvelut/hevosten-omistajille/

Animal Genetics UK (myös dna-profiilit, väritestit yms.)