KOULUTUKSET

Suomen Irlannincob-kantakirja tarjoaa rodusta kiinnostuneelle mahdollisuuden kouluttautua rodun parissa. Yhdistys tarjoaa koulutukset sekä yhdistyksen omistamat työvälineet käytettäväksi tehtävässä. Tehdyt työt laskutetaan toiminimellä, eli yhdistyksellä ei ole omia työntekijöitä.

Kysy lisää fsicry@outlook.com tai hae koulutukseen!

TUNNISTAJA

Tunnistaja tekee varsojen tunnistusasiakirjan myöntämistä varten varsojen mikrosirutusta sekä piirtää tunnistuspiirroksia. Tunnistussesonki on yleensä toukokuusta syyskuuhun, mutta tunnistuksia voi tipahdella tehtäväksi ympäri Suomen koska tahansa vuoden aikana.

Tunnistajakoulutukseen kuuluu eläinlääkärijohtoinen lyhyt koulutus hevosen tunnistamisesta, väreistä sekä mikrosiruttamisesta. Koulutus päättyy hyväksytyn tunnistusnäytön antamiseen.

HAE TUNNISTAJAKOULUTUKSEEN


ROTUTARKASTAJA

Rotutarkastaja saa itsenäisesti tehdä rotutarkastuksia rekisteröintejä varten. Rotutarkastuksessa arvioidaan hevosen rotutyypillisyys irlannincobiksi.

Vaadittava osaaminen

 • Rotumääritelmän tarkka tunteminen
 • Riittävä perehtyneisyys rotumääritelmän ja fenotyypin vastaavuuksien arvioimiseen
 • Arviointiskaalan hallitseminen
 • Arviointikaavakkeen hallinta
 • Rotutarkastaja- harjoittelijan tulee osallistua vähintään yhden näyttelyn kehätyöskentelyn seuraamiseen. Tässä yhteydessä on mahdollisuus arvioituttaa valmius näytön antamiseen.

Rotutarkastajana toimimiseen vaadittava osaaminen voi kertyä myös aktiivisen näyttely-, kasvatus- ja/tai rotuharrastuksen kautta.

Kun harjoittelu sekä valmiuden arviointi (näyttelyn kehätuomarilta) on suoritettu, voi harjoittelija antaa näytön osaamisestaan etukäteen sovittavalla tavalla. Näytön ottaa vastaan vähintään kaksi II-tason tuomaria.

Näyttökoe arvioidaan hyväksytty/ei hyväksytty. Kokeen voi uusia enintään kerran.


ROTUTUOMARI II-TASO

Toimintavaltuudet

 • Saa itsenäisesti tehdä rotutarkastuksia rekisteröintejä varten
 • Saa toimia varsinaisena näyttelytuomarina tamma ja varsaluokissa
 • Saa toimia sivutuomarina oriluokissa.

Vaadittava osaaminen

 • Rotumääritelmän tarkka tunteminen
 • Jalostusohjesäännön tarkka tunteminen
 • Riittävä perehtyneisyys rotumääritelmän ja fenotyypin
  vastaavuuksien arvioimiseen jalostuksen kannalta
 • Riittävä hevosen liikemekaniikan tunteminen
 • Rodun liikemekaniikan erityispiirteiden tunteminen
 • Jalostukseen liittyvien kantakirjan linjausten tunteminen
 • Arviointiskaalan hallitseminen
 • Arviointikaavakkeen hallinta
 • Riittävä englannin kielen taito ja terminologian
  tunteminen
 • Asiakaspalveluhenkinen asenne

Harjoitteluun sisältyy pitkäjänteistä osallistumista kehätoimintaan näyttelyissä sekä kantakirjan järjestämiä koulutustilaisuuksia.

Valmius toimia tuomarina jalostusnäyttelyissä arvioidaan näyttökokeella. Sen arvioivat 2 kantakirjan tuomaria, joista toisella on I-tason pätevyys. Koe arvioidaan hyväksytty/ei hyväksytty. Kokeen voi uusia enintään kerran.

Kaikkien em. tasojen harjoittelu koostuu kirjallisesta materiaalista, itsenäisestä opiskelemisesta, tuomarikoulutukseen osallistumisesta ja näyttelyjen seuraamisesta. Kouluttautuminen tapahtuu kokelaan omalla kustannuksella.

HAE ROTUTARKASTAJA- TAI TUOMARIKOULUTUKSIIN