KOULUTUKSET

Suomen Irlannincob-kantakirja tarjoaa rodusta kiinnostuneelle mahdollisuuden kouluttautua rodun parissa. Varsinkin rotutarkastajista on jatkuvasti pulaa pohjoisemmassa Suomessa.

Mitä rotutarkastajat ja tuomarit sitten oikein tekevät ja kuinka sellaiseksi tullaan?

Rotutarkastaja saa itsenäisesti tehdä rotutarkastuksia rekisteröintejä varten. Rotutarkastuksessa arvioidaan hevosen rotutyypillisyys irlannincobiksi.

Vaadittava osaaminen

 • Rotumääritelmän tarkka tunteminen
 • Riittävä perehtyneisyys rotumääritelmän ja fenotyypin vastaavuuksien arvioimiseen
 • Arviointiskaalan hallitseminen
 • Arviointikaavakkeen hallinta

Harjoittelu koostuu kantakirjan arviointimateriaaliin perehtymisestä. Rotutarkastaja- harjoittelijan tulee osallistua vähintään yhden näyttelyn kehätyöskentelyn seuraamiseen. Tässä yhteydessä on mahdollisuus arvioituttaa valmius näytön antamiseen.

Rotutarkastajana toimimiseen vaadittava osaaminen voi kertyä myös aktiivisen näyttely-, kasvatus- ja/tai rotuharrastuksen kautta.

Kun harjoittelu sekä valmiuden arviointi (näyttelyn kehätuomarilta) on suoritettu, voi harjoittelija antaa näytön osaamisestaan etukäteen sovittavalla tavalla. Näytön ottaa vastaan vähintään kaksi II-tason tuomaria.

Näyttökoe arvioidaan hyväksytty/ei hyväksytty. Kokeen voi uusia enintään kerran.

Hakeminen:
Täytä hakemus ja osoita se kantakirjan johtokunnalle, joka arvioi kokelaan soveltuvuuden.

Rotutuomari, II-taso

Toimintavaltuudet

 • Saa itsenäisesti tehdä rotutarkastuksia rekisteröintejä varten
 • Saa toimia varsinaisena näyttelytuomarina tamma ja varsaluokissa
 • Saa toimia sivutuomarina oriluokissa.

Vaadittava osaaminen

 • Rotumääritelmän tarkka tunteminen
 • Jalostusohjesäännön tarkka tunteminen
 • Riittävä perehtyneisyys rotumääritelmän ja fenotyypin
  vastaavuuksien arvioimiseen jalostuksen kannalta
 • Riittävä hevosen liikemekaniikan tunteminen
 • Rodun liikemekaniikan erityispiirteiden tunteminen
 • Jalostukseen liittyvien kantakirjan linjausten tunteminen
 • Arviointiskaalan hallitseminen
 • Arviointikaavakkeen hallinta
 • Riittävä englannin kielen taito ja terminologian
  tunteminen
 • Asiakaspalveluhenkinen asenne

Harjoitteluun sisältyy kantakirjan koulutusmateriaaliin perehtyminen, pitkäjänteistä osallistumista kehätoimintaan näyttelyissä sekä kantakirjan järjestämiä koulutustilaisuuksia.

Valmius toimia tuomarina jalostusnäyttelyissä arvioidaan näyttökokeella. Sen arvioivat 2 kantakirjan tuomaria, joista toisella on I-tason pätevyys. Koe arvioidaan hyväksytty/ei hyväksytty. Kokeen voi uusia enintään kerran.

Hae rotutuomari-kokelaaksi täyttämällä lomake. Hakemus osoitetaan kantakirjan johtokunnalle, joka arvioi kokelaan soveltuvuuden.

Kaikkien em. tasojen harjoittelu koostuu kirjallisesta materiaalista, itsenäisestä opiskelemisesta, tuomarikoulutukseen osallistumisesta ja näyttelyjen seuraamisesta. Kouluttautuminen tapahtuu pääsääntöisesti kokelaan omalla kustannuksella. Hyväksytyille kokelaille kantakirjan tarjoama materiaali ja koulutustapahtumat ovat ilmaisia, matkat ja koulutusten aikaisen ylläpidon kokelas maksaa itse.