KASVATTAJAN MUISTIO

Monica ja Dream´s Roland

Tamman omistajan tulee huolehtia siitä, että astutusta suunniteltaessa tamma on terve ja hyväkuntoinen. Hyvä kasvattaja opettelee tammansa kiimankierron seuraamisen ja helpottaa näin orin omistajan työtä.

Astutusta suunniteltaessa olisi hyvä käyttää tamma ainakin yhdessä näyttelyssä saamassa tuomarin arviointi. Tämä auttaa orivalinnassa sillä ori kannattaa valita siten ettei molemmilla ole samoja virheitä. Kantakirjalta on mahdollista pyydettäessä saada tietoa valitun orin ulkoisista ominaisuuksista.

Astutuksen tai siemennyksen tapahduttua tamman omistaja saa oriin omistajalta astutustodistuksen. Astutusmaksu suoritetaan ennen astutustodistuksen luovuttamista.

Noin 10 päivää varsan syntymisen jälkeen tamman omistaja suorittaa varsamaksun ja orin omistaja lähettää syntymäilmoituksen tamman omistajalle.

Oriin omistajalle toimitetaan kopio eläinlääkärin todistuksesta mikäli tamma olisi jäänyt tyhjäksi, luonut tai synnyttänyt kuolleen varsan.

Jos varsan kummatkin vanhemmat ovat rekisteröityjä irlannincobeja varsa voidaan rekisteröidä heti syntymän jälkeen Suomen irlannincobyhdistyksen ylläpitämän kantakirjan rekisteriin ja se saa rotupassin.

Kasvattajan on pidettävä huoli siitä, että varsa tulee tunnistetuksi ennen varsan myyntiä kasvatuspaikastaan eteenpäin. Tunnistaminen on vasta silloin valmis ja varsalla lupa muuttaa kun varsan tunnistusasiakirja eli hevospassi on saapunut kasvattajalle.

Varsaa voi kuljettaa emänsä alla ilman hevospassia niin kauan kun varsa on emästään riippuvainen eli yleensä n. 6 kk:n ikäiseksi saakka. Tuon jälkeen hevosta ei saa kuljettaa ilman hevospassia.