KANTAKIRJAN NÄYTTELYLUOKAT

Maitovarsat

Näyttelykaudelta 2016 alkaen maitovarsat voidaan arvostella rotutuomarin toimesta tammaluokkien yhteydessä. Varsan tulee olla rekisteröity asianmukaisesti ennen arvostelua.Varsa tulee pitää näyttelypaikalla kiinni sekä esittää kiinni pidettynä riimusta.

Maitovarsan tulee olla vähintään 4 viikkoa vanha osallistuessaan näyttelyyn, ja se voi osallistua maitovarsaluokkaan syntymävuotensa loppuun asti.

1- ja 2-vuotiaat tammat

1-2-vuotiaat tammat arvostellaan rakennearvostelussa kuten aikuisetkin hevoset.

Luokan kaikki hevoset pyydetään tuomarin toimesta ensin kehään, jonka jälkeen jokainen esittää yksilösuorituksensa. Tuomari arvostelee hevosen liikkeet käynnissä sekä ravissa sekä tottelevaisuuden hevosen seistessä paikallaan, ensin sivuttain harjaton puoli tuomariin päin. Tämän jälkeen tuomarin pyynnöstä hevosta käännetään rakennearvostelua varten tuomarin tarpeiden mukaan.

Tämän jälkeen tuomari pyytää hevosen esittäjän ravaamaan hevosen kanssa muutaman kierroksen ravia. Kun ravinäyttö riittää, tuomari kiittää. Tämän jälkeen poistutaan kehästä odottamaan että muut osallistujat saavat yksilösuorituksensa esitettyä. Yksilösuoritusten jälkeen palkitaan luokkavoittaja, joka jatkaa Best in Show-kehään.

1-2-vuotiaat orit

1-2-vuotiaat orit arvostellaan rakennearvostelussa kuten aikuisetkin hevoset.

Luokan kaikki hevoset pyydetään tuomarin toimesta ensin kehään, jonka jälkeen jokainen esittää yksilösuorituksensa. Tuomari arvostelee hevosen liikkeet käynnissä sekä ravissa sekä tottelevaisuuden hevosen seistessä paikallaan, ensin sivuttain harjaton puoli tuomariin päin. Tämän jälkeen tuomarin pyynnöstä hevosta käännetään rakennearvostelua varten tuomarin tarpeiden mukaan.

Tämän jälkeen tuomari pyytää hevosen esittäjän ravaamaan hevosen kanssa muutaman kierroksen ravia. Kun ravinäyttö riittää, tuomari kiittää. Tämän jälkeen poistutaan kehästä odottamaan että muut osallistujat saavat yksilösuorituksensa esitettyä. Yksilösuoritusten jälkeen palkitaan luokkavoittaja, joka jatkaa Best in Show-kehään.

Ruunat

Luokan kaikki hevoset pyydetään tuomarin toimesta ensin kehään, jonka jälkeen jokainen esittää yksilösuorituksensa. Tuomari arvostelee hevosen liikkeet käynnissä sekä ravissa sekä tottelevaisuuden hevosen seistessä paikallaan, ensin sivuttain harjaton puoli tuomariin päin. Tämän jälkeen tuomarin pyynnöstä hevosta käännetään rakennearvostelua varten tuomarin tarpeiden mukaan.

Tämän jälkeen tuomari pyytää hevosen esittäjän ravaamaan hevosen kanssa muutaman kierroksen ravia. Kun ravinäyttö riittää, tuomari kiittää. Tämän jälkeen poistutaan kehästä odottamaan että muut osallistujat saavat yksilösuorituksensa esitettyä. Yksilösuoritusten jälkeen palkitaan luokkavoittaja.

Ruunaluokka järjestetään show-periaatteella.

Jalostusnäyttelyssä ruunat eivät pääse Best In Show-kehään.

Yli kolme vuotiaiden ruunien on oltava suitsittuina kehässä.

Aikuiset tammat

Luokan kaikki hevoset pyydetään tuomarin toimesta ensin kehään, jonka jälkeen jokainen esittää yksilösuorituksensa. Tuomari arvostelee hevosen liikkeet käynnissä sekä ravissa sekä tottelevaisuuden hevosen seistessä paikallaan, ensin sivuttain harjaton puoli tuomariin päin. Tämän jälkeen tuomarin pyynnöstä hevosta käännetään rakennearvostelua varten tuomarin tarpeiden mukaan.

Tämän jälkeen tuomari pyytää hevosen esittäjän ravaamaan hevosen kanssa muutaman kierroksen ravia. Kun ravinäyttö riittää, tuomari kiittää. Tämän jälkeen poistutaan kehästä odottamaan että muut osallistujat saavat yksilösuorituksensa esitettyä. Yksilösuoritusten jälkeen palkitaan luokkavoittaja, joka jatkaa Best in Show-kehään.

Aikuiset tammat on esitettävä suitsittuina.

Aikuiset orit

Luokan kaikki hevoset pyydetään tuomarin toimesta ensin kehään, jonka jälkeen jokainen esittää yksilösuorituksensa. Tuomari arvostelee hevosen liikkeet käynnissä sekä ravissa sekä tottelevaisuuden hevosen seistessä paikallaan, ensin sivuttain harjaton puoli tuomariin päin. Tämän jälkeen tuomarin pyynnöstä hevosta käännetään rakennearvostelua varten tuomarin tarpeiden mukaan.

Tämän jälkeen tuomari pyytää hevosen esittäjän ravaamaan hevosen kanssa muutaman kierroksen ravia. Kun ravinäyttö riittää, tuomari kiittää. Tämän jälkeen poistutaan kehästä odottamaan että muut osallistujat saavat yksilösuorituksensa esitettyä. Yksilösuoritusten jälkeen palkitaan luokkavoittaja, joka jatkaa Best in Show-kehään.

Aikuiset oriit on esitettävä suitsittuina. Agressiivinen ja uhkaileva käytös, kuten luimistelu, potkiminen, pureminen ja näyttelykehässä esittäjän hallinnasta riistäytyminen voi johtaa hylkäämiseen.

Jälkeläisluokat

Jälkeläisluokassa esitellään aikuisen, jalostukseen käytetyn hevosen perimää.

Jälkeläisluokassa esitellään 3-5 jälkeläistä, jotka esiintyvät tuomarin ohjeiden mukaisesti. Jälkeläiset sekä paikalla mahdollisesti oleva emä/isäori palkitaan I tai II palkinnolla. Tämän lisäksi emä/isäori palkitaan pokaalilla.

Jälkeläisluokka ei vaadi emän tai isäoriin paikallaoloa, mutta on suotavaa arvostelun helpottamiseksi.

Champion-kehä

Luokka Elite-arvosanan saaneille hevosille seuraavin säännöin:

Kaksi luokkaa:

Champion Elite Mare ja Champion Elite Stallion

Arvostelu:

Champion-luokassa arvioidaan elite-hevosen rakenne, rotutyypillisyys sekä kaikki askellajit joko maasta tai suorituksesta esitettynä.

Palkinto:

Pokaalin ja ruusukkeen lisäksi rahapalkinto voittajalle:Kantakirjalta 100€+ vuosittaisesta sponsorikertymästä laskettu osa. Champion-luokasta valitaan luokkavoittaja, joka saa Champion-pokaalin. Luokkavoittaja kutsutaan BIS-kehään muiden luokkavoittajien kanssa.

Champion-luokkaan voi osallistua hevonen, joka näyttelyyn ilmoittautumisaikana on Elite-arvosanan hallitsija. Jos hevonen saavuttaa elite-arvosanan näyttelyssä, se on oikeutettu osallistumaan seuraavassa näyttelyssä Champion-luokkaan.

Rahapalkinnot maksetaan voittajille syyskokouksen jälkeen tasapuolisuuden vuoksi, kun tiedetään lopullinen toteutuneiden näyttelyiden ja championien sekä sponsoreiden määrä.

Best in show (BIS)-kehä

Best in Show-kehässä valitaan kaikkien luokkavoittajien ja championien keskuudesta BIS1, BIS2 ja BIS3 ja voittajiksi valitut hevoset palkitaan ruusukkein, pokaalein sekä BIS I kaulanauhalla.

Best In Show-kehään pääsevät I palkinnolla palkitut luokkavoittajat.

Omassa luokassaan luokkavoittajaksi päässeen hevosen pisteet eivät vaikuta BIS-arvosteluun. Arvostelu tapahtuu show-periaatteella.