ORIN OMISTAJAN MUISTIO

Kun tamma tulee orin luo astutettavaksi on orin omistajan velvollisuus huolehtia siitä, että tamma voi hyvin sen ollessa astutettavana. Myös orin omistajan on hyvä tietää tammojen kiiman kierrosta, jotta oikea astutusajankohta voidaan suunnitella hyvin.

Jalostukseen käytettävältä oriilta suositellaan otettavaksi CEM-näyte ennen astutuskauden alkua. Mikäli näytteen tulos on positiivinen, tulee ori hoitaa asianmukaisesti ennen astutuskautta.

Orin omistaja huolehtii siitä, että astutuslomakkeet tulevat asianmukaisesti täytettyä. Astutuslomakkeisiin merkitään huolellisesti astutus/siemennys -päivät. Kun tamman omistaja on maksanut astutusmaksun orinomistaja toimittaa hänelle tamman omistajan kappaleen astutustodistuksesta. Yksi kappale lähetetään kantakirjan rekisteröijälle ja yksi kappale jää orin omistajalle.

Kun tamman omistaja ilmoittaa varsan syntymästä sekä maksaa varsamaksun, lähettää orin omistaja hänelle syntymätodistuksen.